Overheid en ondernemers werken aan uitdagingen van de toekomst

Provincie Overijssel roept innovatieve ondernemers op om producten en diensten te ontwikkelen voor vraagstukken zoals het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en de verkeersveiligheid in Overijssel. Samen werken aan de uitdagingen van Overijssel. Dat is het uitgangspunt van Startup in Residence waarvoor de inschrijving van start is gegaan.

Startup in Residence

Start je nieuwe businesscase op door mee te doen! In een programma van acht weken onderzoeken de ondernemer en de provincie de vraagstukken en werken zij deze uit. Aan het eind van dit programma-onderdeel stelt de ondernemer een businesscase op waarin zij of hij toelicht wat voor product of dienst wordt ontwikkeld als oplossing voor het vraagstuk. Vervolgens vindt een praktijktest plaats, bijvoorbeeld door een pilot op te zetten of een prototype te bouwen. Als de resultaten goed zijn, kan de provincie de producten en diensten inkopen om te gaan gebruiken.

Vraagstukken

Provincie Overijssel heeft zes vraagstukken opgesteld waaraan wordt gewerkt met Startup in Residence:

  • Onderwatermonitoring: de provincie zoekt nieuwe manieren om onder meer de staat van oeverbescherming en kunstwerken onder water te meten.
  • Zwemwaterkwaliteit: de provincie wil de kwaliteit van het zwemwater nauwkeuriger en sneller kunnen meten. Ook wil de provincie beter voorspellen wanneer er te veel bacteriën in het zwemwater komen.
  • Inspecties kunstwerken: de provincie zoekt een oplossing die zorgt voor efficiëntere en objectievere inspecties van bruggen, viaducten en sluizen.
  • Monitoring natuur: de provincie zoekt een oplossing om te onderzoeken of de doelen van het natuurbeleid worden behaald. Ook wil de provincie weten hoeveel en wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen.
  • Verminderen overlast voormalige Vliegbasis Twente: Op een deel van het terrein van de voormalige vliegbasis is overlast door hangjongeren, crossen met auto’s en vandalisme. De provincie zoekt een betaalbare oplossing waarmee het gebied toegankelijk blijft, maar de overlast voor natuur, medegebruikers en omwonenden wordt tegengegaan.
  • Snelheidsverschillen fietsers: Met de komst van de elektrische fiets zijn de snelheidsverschillen tussen de verschillende fietsers toegenomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De provincie zoekt slimme oplossingen om de veiligheid van fietsers op dit punt te verbeteren.

Naast deze vraagstukken is er ook de mogelijkheid om mee te doen met een wildcard. Dit is bedoeld voor ondernemers die een innovatie hebben die bijdraagt aan de uitdagingen van de provincie op een ander vlak dan in de vraagstukken wordt beschreven.

Proces

Zowel startups als bestaande bedrijven zijn van harte welkom. Ook kunnen bedrijven zich verenigen in een consortium om samen te werken aan een innovatie. Inschrijven voor de Startup Residence is mogelijk tot en met 12 november 2018. Dit kan door een projectvoorstel in te dienen via Negometrix. De voorstellen worden beoordeeld op impact op het vraagstuk, de haalbaarheid en het economisch perspectief. De onderzoeks- en ontwikkelfase is van maandag 7 januari tot vrijdag 8 maart 2019. De geselecteerde deelnemers krijgen in deze fase verschillende trainingen. In deze fase doen de deelnemers onderzoek, stellen ze een businesscase op en maken ze een plan van aanpak.

Als de onderzoeksfase succesval is afgerond, start de testfase. In deze fase kijken we of de oplossing werkt. De deelnemers bouwen hun prototype of starten een pilot om de oplossing te testen. Na een succesvolle testfase kan de provincie besluiten de oplossing in te kopen.

Informatiebijeenkomst

Op 2 oktober houdt provincie Overijssel een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de vraagstukken en de aanbestedingsprocedure en kunt u vragen stellen. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan voor 28 september aan voor de informatiebijeenkomst via inkoop@zwolle.nl. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 2 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in het provinciehuis in Zwolle.

Innovatie

Gedeputeerde Eddy van Hijum: ,,We hebben nieuwe inzichten nodig voor de vraagstukken die op ons af komen. Met Startup in Residence werken we in een kort en intensief programma aan concrete antwoorden op die vraagstukken. Door samen te werken met het bedrijfsleven leren we van elkaar. Dit is een impuls voor de economie en de werkgelegenheid. We hebben met de plastic road gezien wat er gebeurt als je echt innovatief durft te denken. Ik hoop dat Startup in Residence ons nog een aantal verrassende innovaties brengt. Daar wordt de hele provincie beter van.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten