Subsidie voor evenementen

Als een evenement in de gemeente Ommen wordt georganiseerd, kan iemand in aanmerking komen voor een financiële steun in de vorm van een subsidie.

Voor het organiseren van evenementen in Ommen is voor 2019 subsidie beschikbaar. In totaal gaat het om een budget van maximaal € 35.683.

Incidentele of structurele subsidie
Voor een evenement kunnen organisatoren maximaal drie jaar achter elkaar een incidentele subsidie aanvragen.

Als ze na die drie jaar over onvoldoende eigen middelen en middelen van derden beschikt om de kosten van een evenement te dekken, kunnen organisaties een aanvraag indienen voor een structurele subsidie.

Aanvragen

De aanvraag voor een incidentele of structurele subsidie in 2019 kan ingediend worden tot uiterlijk 1 januari 2019.

Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, komen op volgorde van binnenkomst in aanmerking voor een subsidie als er nog subsidiebudget beschikbaar is.

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Ommen. De binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten