Doe mee met MUS in de gemeente Hardenberg

Jan Schoppers is op maandag 25 februari te gast bij de IVN-Vogelwerkgroep Hardenberg-Gramsbergen en geeft daar een presentatie over MUS. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn bijzonder welkom op deze avond.

Eenvoudige telling dorps- en stadsvogels

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Veel soorten nemen af. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007.

Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet.

Op 8-12 telpunten worden alle vogels geteld binnen 5 minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer 30-40 soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Onderwerpen avond

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met de app Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar. Opgave en vragen over de avond via Jan.Schoppers@sovon.nl

Maandag 25 februari

Tijd: 20:00-22:00 (zaal open 19.30).

Locatie: Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8, 7772AX Hardenberg.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten