Geen huisvesting arbeidsmigranten in Het Laarhuis

Het college van Ommen heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een verzoek om tijdelijk arbeidsmigranten te vestigen in Het Laarhuis. Hoewel het pand zich in principe leent voor huisvesting, is het college van mening dat het stationsgebied ongeschikt is voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De veiligheidsbeleving op deze locatie, die ook de toegangspoort van Ommen is, geeft de doorslag in dit besluit. Daarnaast is in de nabije omgeving van het stationsgebied al geruime tijd een grote groep arbeidsmigranten gehuisvest.

Het college is van mening dat arbeidsmigranten een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en recht hebben op goede huisvesting. Dit moet echter mogelijk zijn zonder allerlei beperkingen die, in dit geval door een verhurende partij, worden opgelegd om een op papier haalbaar plan te presenteren.

De huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten moet volgens het college vooral in regionaal verband worden opgepakt. Het college is hierover met de provincie en buurgemeenten een overleg gestart.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten