De Hoekstee zoekt altijd naar verbinding met de samenleving

“Als zelfstandig wonen niet meer gaat, kan een eerste stap moeilijk zijn. Daarom zoeken we nadrukkelijk contact en samenwerking met de omgeving. Zo raken ouderen sneller vertrouwd met de Hoekstee, ook met de warmte en gezelligheid die je hier kunt vinden.”

Zo brengt Rosé Heidotting, medewerker dagbesteding, onder woorden welke positie de Hoekstee inneemt in de samenleving van Ommen, en met name in de directe omgeving. De Hoekstee is een van de vijf locaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in de regio rond Zwolle. Ze biedt kleinschalige zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder Alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. Dat doen de medewerkers door zorg en behandeling te bieden binnen de huiselijke omgeving van deze locatie. De Hoekstee wil graag haar kennis en kunde rondom dementie ook delen in de thuissituatie. Daarom worden op dit moment de mogelijkheden verkend om in de toekomst ook zorg en begeleiding thuis aan te bieden.

De welzijns- en dagbestedingsactiviteiten worden begeleid door vaste medewerkers van de Hoekstee, ondersteund door zo’n 65 vrijwilligers. Vaste activiteiten geven structuur aan de dagindeling, met name voor mensen met (beginnende) dementie. ”We zingen samen, tekenen en schilderen en hebben een wandelclub die bijvoorbeeld samen met onze bewoners naar de weekmarkt gaat”, aldus Rosé Heidotting. “Aan handwerken, muziek, multimedia en uitjes beleven we samen ook veel plezier. Maar niets is in beton gegoten. We spelen waar mogelijk in op vragen van de bewoners. Niet alles kan, maar heel veel is bespreekbaar. Als ergens voldoende belangstelling voor bestaat, organiseren we het. Ook individuele wensen honoreren we zoveel mogelijk.”

“Thuiswonende ouderen houden vaak minder sociale contacten over naarmate hun leeftijd vordert”, vertelt teamcoördinator Miranda Zwijnenberg. “Dat kun je deels tegengaan door een omgeving te creëren waarin ze gemakkelijk binnenstappen voor een kopje koffie, een praatje of een activiteit. De dagbesteding kan zo ook helpen als overgang naar een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis.”

De Hoekstee wil zichtbaar zijn in de lokale samenleving en werkt hiervoor samen met o.a. de gemeente Ommen, andere zorg- en welzijnsorganisaties zoals Buurtzorg en Carinova, maar ook met partners op de arbeidsmarkt en met scholen. Zo zijn er stageplekken en worden schoolklassen regelmatig uitgenodigd om leerlingen een goed beeld te geven van ouderenzorg. Daarnaast is er een à twee keer per jaar vakinhoudelijk overleg met andere zorgpartners. “Je kunt van elkaar leren en horen waar anderen tegenaan lopen”, zegt verpleegkundige Yvonne Mulder. “Naast zorgverlening werken we vooral ook aan verbinding en saamhorigheid door te luisteren naar wat er gebeurt in de omgeving. We gaan zelf de wijk in en werken samen met andere partners. Zo krijgen we zicht op de zorgvragen en eventuele gedragsproblematiek.”

‘Waar je er als mens toe doet’, staat bij ons centraal en daar zijn we trots op.’

“We maken de beweging ‘van Zorg naar Leven’. Juist als de gezondheidssituatie afneemt, is het belangrijk dat het leven van de bewoners zoveel mogelijk op de oude voet doorgaat en dat het netwerk van familie en bekenden om hen heen blijft bestaan”, verduidelijkt teamcoördinator Miranda Zwijnenberg. Wij zien de familie als partner in het vormgeven van de zorg en begeleiding van onze bewoners. Dat betekent dat familieleden zoveel als mogelijk en wenselijk hun ondersteuning blijven voortzetten en dat wij daar met onze zorg en ondersteuning op aansluiten.”

“Als je naar de Hoekstee verhuist zijn er nog volop mogelijkheden om van het leven te genieten, met activiteiten en contacten die zijn aangepast aan wat onze bewoners aankunnen. Zij kunnen zelf, met de nodige ondersteuning, hun dagelijks leven inrichten. Zo kunnen ze desgewenst meehelpen in de centraal gelegen keuken, die verder ook vooral een gezellige ontmoetingsplek is voor onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en medewerkers. Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit actief ondersteunen. ‘Waar je er als mens toe doet’ staat bij ons centraal en daar zijn we trots op.”

Wie eens vrijblijvend kennis wil komen maken, kan voor een rondleiding en meer informatie over de zorg- en dienstverlening contact opnemen met onze zorgconsulent Erik Bosscher. Dit kan telefonisch via 06 – 23 02 04 72 of per mail: E.Bosscher@zgijv.nl.

De Hoekstee
Hessel Mulertstraat 20, Ommen
Tel. 038 – 457 4574
www.zgijv.nl / info@zgijv.nl

Artikel delen:
Gerelateerde berichten