Koets verdwijnt uit optocht Koningsdag

Een vertrouwd beeld in de optocht van Ommen op Koningsdag. De collectewagen, het muziekkorps en natuurlijk de koets met afgevaardigden van het Oranjebestuur. Jarenlang heeft de familie Schuurman deze taak op zich genomen en konden bestuurleden genieten van de enorme belangstelling die langs de kant stond te wachten op de folkloristische optocht.

 

“Frans, de laatste jaren onze vaste koetsier, heeft ons vaak door Ommen geleid en uiteraard hebben we daar erg van genoten. Maar tijden en dingen veranderen en zo ook deze traditie. Helaas heeft Frans afscheid moeten nemen van zijn vertrouwde woonomgeving en daardoor ook van de paarden en koets.” Mede hierdoor heeft het bestuur gemeend afstand te moeten doen van dit onderdeel tijdens Koningsdag. “Een hoofdstuk wat de laatste jaren toch al erg moeilijk was in te vullen, gezien het geringe aantal bestuurleden, waar we mee te kampen hebben”, vertelt Rineke van Elburg, namens de Oranjevereniging. Bestuurleden doen mee aan de optocht, terwijl er op datzelfde moment de nodige voorbereidingen plaatsvinden voor diverse festiviteiten die er op deze dag. Al met al samenvattend denken wij. Een goed moment om dit besluit te nemen, zodat wij ons als bestuur kunnen richten op de diverse activiteiten die op Koningsdag spelen.”

 

Het bestuur dankt de familie Schuurman hartelijk voor de vele jaren trouwe dienst en heeft als tegenprestatie koetsier Frans een tochtje aangeboden in zijn zo vertrouwde koets. Gezien de enthousiaste belangstelling, en tot nu toe grote opgave voor de optocht, zal dit onderdeel, wuivende bestuursleden in de koets, in het niet vallen.
Zaterdag voor Koningsdag is er als vanouds Oranjepop. Twee schitterende bands treden op in de feesttent aan de Koesteeg en de ledenkaart van de Oranjevereniging met vier entreekaartjes is geldig als entreebewijs. Ook kun je je nog opgeven voor bepaalde onderdelen, zoals voor de Prins- en prinsesverkiezing en de optocht. En heb je zin om met de buurt de straat te gaan versieren? Opgave voor alle onderdelen is mogelijk via oranjeverenigingommen@outlook.com of via 0529-453031. Voor deelname aan de versierde fietsen, -karren en lampionnenoptochten is opgave vooraf niet nodig. Zie voor nadere informatie www.oranjeverenigingommen.nl of kijk in het programmablad dat begin april huis aan huis bezorgd wordt. Koningsdag wordt dit jaar anders dan anders afgesloten, met een sprankelend vuurwerk aan de oevers van de Vecht.

 

Foto: Carlijn Hendrikx

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten