Sportservice Overijssel directeur Goettsch stopt 1 maart 2020

Hack Goettsch legt per 1 maart 2020 zijn functie van directeur Sportservice Overijssel neer. De afgelopen 25 jaren heeft Goettsch als directeur met zijn team aan een krachtige Sportservice Overijssel gebouwd. Sportservice Overijssel is de provinciale organisatie voor stimulering en ondersteuning van sport en bewegen in Overijssel. Samen met vele partners verbeteren zij de randvoorwaarden zodat de inwoners van Overijssel (meer) kunnen gaan sporten en bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.

Grote impact

Sportservice Overijssel heeft zich in die jaren ontwikkeld tot de kennis en sportontwikkelingsorganisatie die een belangrijke rol vervuld in de provinciale sportinfrastructuur.

Sportservice Overijssel heeft de afgelopen jaren een groot aantal projecten ontwikkeld op het gebied van sportstimulering en onderzoek en kennisontwikkeling.

Vooral in samenspraak met de Overijsselse gemeenten zijn we er in geslaagd in om sport als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling op de kaart te zetten. Sport als doel maar vooral ook sport als middel hebben een belangrijke rol binnen het provinciale en gemeentelijke beleid gekregen. Daarmee is de maatschappelijke impact van sport en bewegen niet meer weg te denken binnen de Overijsselse samenleving.

Mooie mijlpaal

Na 25 jaar als directeur actief te zijn geweest is het goed om het stokje door te geven. Ik heb een prachtige tijd binnen Sportservice Overijssel gehad, met altijd zeer gemotiveerde collega’s.

Ik hoop dat Sportservice in de komende tijd samen met Topsport Overijssel haar belangrijke rol in  de provinciale sportinfrastructuur verder kan uitbouwen en kan blijven werken aan een vitaal Overijssel.

De belangrijkste schakel

Douwe Prinsse, voorzitter van Sportservice Overijssel, over het vertrek van Goettsch: “Hack heeft een enorme bijdrage geleverd aan het Sportservice Overijssel van nu. Hij is de belangrijkste schakel geweest. Mede door zijn tomeloze inzet spelen we een essentiele rol voor de optimalisatie van het sport- en beweegklimaat in Overijssel. We zijn Hack hier ontzettend dankbaar voor. Te zijner tijd maken we bekend wie de opvolger wordt van Hack.”

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten