Presentatie Jan Hermen Kat over klimaatverandering en duurzaamheid

De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek heeft Jan Hermen Kat van het Waterschap Vechtstromen uitgenodigd voor het geven van een presentatie na afloop van de ledenvergadering op dinsdag 17 maart. Het thema van de avond is: Hoe behouden we de aarde voor de generaties na ons? Klimaatverandering, milieu, natuur en bewust leven staan hierbij centraal.

Klimaatverandering en duurzaam leven zijn nog nooit zo actueel geweest als nu. In het dagelijks werk van het Waterschap Vechtstromen zijn de gevolgen van klimaatverandering telkens zichtbaar. Onlangs nog bereikten de Vecht en de Regge weer hoge waterstanden vanwege de grote hoeveelheid regen die er in relatief korte tijd viel. Verdroging, wateroverlast en waterkwaliteit komen dagelijks aan de orde.

In zijn lezing vertelt Jan Hermen Kat hoe het Waterschap op die problematiek inspeelt. Welke oplossingen er voorhanden zijn, en hoe er kan worden gewerkt aan een meer duurzame manier om met deze problemen om te gaan. Wat kunnen de overheid en samenleving bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. En wat men zelf kan doen.

Verschillende vormen van energieopwekking, het vraagstuk van biodiversiteit en het streven naar een circulaire economie zijn daarin belangrijke thema’s. Goede voorbeelden zijn wereldwijd te vinden, en zo ook dicht bij huis; in de waterhuishouding in het Vechtdal, bij de rioolwaterzuivering, et cetera.

De avond wordt gehouden in de Kern aan de Bouwstraat 23 in Ommen en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Toegang voor leden van de Vechtstreek is gratis, niet-leden betalen 5 euro p.p.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten