Zaterdag 19 september is het Wereld Schoonmaakdag oftewel World Clean-Up Day

Op 19 september is het weer Wereld Schoonmaakdag. Mensen uit de hele wereld komen dan in actie om zwerfvuil op te ruimen. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Plasticsoup Foundation. Ook ROVA Mooi Schoon en de internationale christelijke natuurorganisatie A Rocha, ondersteunen dit initiatief.

Al jaren worden wereldwijd in september acties op touw gezet om de wereld een beetje schoner te maken. Dan gaat het met name om het opruimen van zwerfafval zoals we dat allemaal bijna dagelijks tegenkomen in de berm van de weg, bij op- en afritten van wegen, in plantsoenen en in de straat waarin we wonen.

Ook de internationale christelijke natuurorganisatie A Rocha doet al jaren mee aan deze actie. Arend Spijker, een van de organisatoren: “Via A Rocha willen wij als werkgroep ‘Duurzaamheid’ van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ommen samen met de werkgroep ‘Kerk &Klimaat’ van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) in Ommen, ons op zaterdag 19 september inzetten om de omgeving en de buurt waarin we wonen schoner te maken. Onze Duurzaamheidsgroep bestaat al een jaar of vijf, de werkgroep van de PKN is pas kortgeleden opgericht. We hebben gezamenlijke doelen en dit is een mooie gelegenheid om ons samen in te zetten om onze woon- en leefomgeving schoner te maken.”

De organisatoren zorgen voor materiaal om de rommel met een speciale knijpstok op te pakken, ook zijn er zakken waarin het zwerfafval gedeponeerd kan worden. Voor iedereen is er een hesje, zodat er veilig gewerkt kan worden.

Om 09.00 uur kunnen deelnemers aan de Clean-up Dag zich verzamelen wij bij ‘het Baken’ (Trompstraat 2) in Ommen. Rond 12.00 uur wordt de actie in Ommen beëindigd. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers worden er groepjes gevormd die daarna naar verschillende plekken gaan om zwerfvuil op te ruimen.

Opgeven kan bij wesselrozema@gmail.com of arendspijker@hotmail.com.

Bijschrift foto: Leden van de Duurzaamheidsgroep en mensen van ROVA gaan ervanuit dat ook in Ommen vele handen het opruimwerk licht zullen maken.

Foto is gemaakt vóór de coronatijd, eigen foto.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten