Ommen tevreden over uitvoering sociaal domein

‘Best tevreden’, dat zijn de cliënten uit de gemeente Ommen over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Jeugdzorg door het team Samen Doen. De uitkomst: er is weinig mis met de toegang, de kwaliteit en de effectiviteit.

 

Dit blijkt uit het meest recente onderzoek naar hoe de Wmo en de Jeugdzorg in de praktijk in Ommen functioneren. De gemeente Ommen heeft daarvoor in de afgelopen maanden een vragenlijst gestuurd naar de 394 inwoners die onder de Wmo vallen, en naar de 570 jeugdhulpcliënten (zowel jongeren als ouders). Het zogeheten cliëntervaringsonderzoek wordt sinds 2016 uitgevoerd.

Ruim 45 procent van de Wmo-cliënten heeft de vragenlijst over 2020 ingevuld en dat is een lichte verbetering vergeleken met de jaren daarvoor. Driekwart van de cliënten heeft het contact met
Samen Doen als prettig ervaren. Zij beoordelen de gevoerde gesprekken met een 7,8 als waarderingscijfer. 81 procent vindt de kwaliteit van de zorg dik in orde, terwijl 82 procent meent dat de ondersteuning goed aansluit bij de hulpvraag.

 

Al met al geven veel mensen te kennen zich door de geboden zorg beter te kunnen redden. De kwaliteit van het leven is er ook op vooruit gegaan. Toch is op enkele punten sprake van een kritische waardering. Met name de snelheid waarmee de hulp wordt ingezet roept vragen op. Daarnaast zijn cliënten onvoldoende op de hoogte van hulp en
ondersteuning die gegeven kan worden door de onafhankelijk cliëntondersteuner. Al met al hebben cliënten ook last gehad van de gevolgen van corona. Daardoor was de dagopvang het grootste deel van 2020 gesloten, konden consulenten minder vaak op huis bezoek gaan en moesten veel contacten via de telefoon verlopen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten