Eerste omgevingsvisie Dalfsen vastgesteld

De gemeenteraad van Dalfsen heeft eerder deze week een besluit genomen over de Omgevingsvisie 1.0. Er werd nog een aantal concrete wijzigingsvoorstellen op het voorgelegde document voorgesteld.

 

Verder kon de Omgevingsvisie 1.0 de goedkeuring van de raad krijgen. Met de toezegging de concrete wijzigingsvoorstellen mee te nemen werd het document vastgesteld. De Omgevingsvisie 1.0 is te bekijken op de nieuwe website www.omgevingsvisiedalfsen.nl.

Daarmee is de eerste Omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Dalfsen een feit. Dit is een document waarin is opgeschreven hoe de inrichting van de gemeente er in de toekomst uit kan gaan zien. Wethouder André Schuurman blikt terug op het hele participatieproces: “Veel inwoners en ondernemers uit de gemeente hebben hun betrokkenheid laten zien door mee te denken en veel concrete ideeën in te brengen. Daarmee is de Omgevingsvisie stap voor stap opgebouwd, waarbij ook de gemeenteraad meermaals zijn opinie gaf tijdens tussenstappen. Tijdens de raadsvergadering van 28 februari zijn nog verschillende amendementen en moties ingediend, waarvan één over het opstellen van een plattelandsvisie heeft geleid tot aanpassing van de Omgevingsvisie. Nu is dus het finale besluit genomen en is de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten