Omgevingsvisie Ommen vastgesteld

 

De gemeenteraad van Ommen heeft de omgevingsvisie definitief vastgesteld. Bijna twee jaar na de start van de omgevingsvisie van Ommen is hij af.

 

In de omgevingsvisie staan belangrijke thema’s, doelen en uitdagingen voor de toekomst. Met de omgevingsvisie geeft Ommen richting aan haar toekomst. Deze omgevingsvisie is het resultaat van inbreng van velen. Met bijzondere methoden als de praatpaal, filmpjes over bijzondere plekken, buurtgesprekken. Met een bijzondere uitkomst, namelijk een zeer breed gedragen idee: Ommen is een prima woon- en verblijfsgemeente en daar wordt de komende jaren gezamenlijk verder aan gewerkt.

Wethouder Ko Scheele is trots op de omgevingsvisie: “We hebben de omgevingsvisie uitgebreid besproken met onze inwoners en de organisaties die in Ommen actief zijn. Hebben we de goede lijn te pakken, leggen we de goede accenten? Dit participatieproces is goed verlopen. Daarom zorgen we dat participatie ook hoog in
het vaandel staat in het omgevingsplan, dat volgt op deze omgevingsvisie. De omgevingsvisie biedt bijvoorbeeld ruimte voor, met name, bestaande agrarische bedrijven. Op verzoek van het LTO lopen we niet vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Maar ook ondernemers wordt ruimte geboden, zo gaan we op korte
termijn bedrijventerrein ‘De Strangen’ revitaliseren en de behoeftes voor bedrijventerrein in kaart brengen.” Het gehele college van B&W is betrokken bij onderwerpen en het proces rondom de omgevingsvisie.
Wethouder Leo Bongers: “Recreatie en toerisme is één van de pijlers van de economie waar Ommen op drijft. Met de omgevingsvisie ontstaat een integrale aanpak voor recreatie en toerisme waarbij er aandacht is in een breed perspectief: aandacht voor de samenleving, infrastructuur en economie.”
Wethouder Bart Jaspers Faijer: “Ommen is een gemeente met veel groen, natuur en water. Ook in de toekomst willen we landbouw en natuur naast elkaar laten leven. We willen agrarische ondernemers helpen om aan eisen te voldoen die worden gesteld aan een modern landbouwbedrijf.”
Burgemeester Hans Vroomen: “Met de omgevingsvisie geven we richting aan de toekomst. Zo blijven we onze mooie groene leefomgeving en gezellige centrum koesteren. Maar wordt er ook een basis geboden voor ontwikkeling om in de toekomst een groene, leefbare en ondernemende gemeente te kunnen blijven. We nodigen inwoners, organisatie en ondernemers om met plannen te komen die hierbij aansluiten.

Vanaf eind 2019 zijn inwoners, ondernemers en organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de
omgevingsvisie. Onder de naam ‘Jouw Toekomst’ zijn er verschillende momenten en acties geweest om
meningen en ideeën te delen. De ontwerp-omgevingsvisie die hieruit is ontstaan heeft van 6 oktober tot en
met 16 november 2021 ter inzage gelegen. Hierna is de omgevingsvisie aan het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad voorgelegd en daarna dus goedgekeurd.

De omgevingsvisie is in te zien op de website www.ommen.nl/jouwtoekomst.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten