Elke Overijsselaar zicht op beleid in Digitale Omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening vastgesteld. Dit betekent dat een inspraakperiode ingaat. Deze duurt van 29 september tot en met 17 november 2016. In deze periode liggen de ontwerpen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken ter inzage.

Ook de Leefomgevingskwaliteiteffectrapport (LOK-ER, brede MER) opgesteld voor de Omgevingsvisie ligt ter inzage. In deze inspraakperiode heeft iedereen gelegenheid te reageren op de ontwerpen door een zienswijze in te dienen bij de provincie Overijssel. (www.omgevingsvisie.nl).

Vanaf vandaag kan elke geïnteresseerde zien welk omgevingsbeleid er is in Overijssel. Dat kan in de online plan-viewer. Het digitaal toegankelijk maken voor de inwoners is één van de vernieuwingen op de Omgevingsvisie uit 2009.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de ter inzage periode worden inloopbijeenkomsten georganiseerd waar de Overijsselaars zich laten informeren over de ontwerpen. De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van de bijeenkomst in Zwolle: deze is van 16.00 uur tot 19.00 uur:

Ommen
Datum: 6 oktober, adres: Tante Pos, Markt 17, 7731 DB Ommen

Raalte
Datum: 11 oktober, adres: Leeren Lampe, Almelosestraat 2, 8102 HD Raalte

Zwartsluis
Datum: 13 oktober, adres: Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, 8064 PC  Zwartsluis

Weerselo
Datum: 25 oktober, adres: Horecabedrijf Ensink, Lemselosestraat 4, 7595 MN  Weerselo

Markelo
Datum: 26 oktober, adres: Zalencentrum De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT  Markelo

Zwolle
Datum: 14 november, adres: Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle

O-team

Nieuw is het O-team (zie foto). Een team van deskundigen gaat de provincie Overijssel in om uitleg te geven over de ontwerpen: Wat gaat er veranderen? Welke nieuwe instrumenten worden gebruikt en wat is de relatie tussen de Omgevingsvisie en Omgevingswet? Hoe ziet de planning eruit?

Het O-team is aanwezig bij de inloopbijeenkomsten en kan op aanvraag op locatie komen. Het O-team is het mobiele team van deskundigen voor iedereen die zich bezig houdt met het Overijsselse omgevingsbeleid in de brede zin. Denk aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en inwoners.

Inkijken

De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening, inclusief Catalogus Gebiedskenmerken en Leefomgevingskwaliteiteffectrapportage (LOK-ER, brede MER) liggen vanaf 29 september 2016 tot en met 17 november 2016 ter inzage: online op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.omgevingsvisie.nl . De offline versies liggen in het stadhuis of gemeentehuis van Overijsselse gemeenten, bij de waterschappen en bibliotheken.

Inspraakproces / planning

De inspraakprocedure gaat van start met de ter inzagelegging van 29 september t/m 17 november 2016. Na de ter inzagelegging betrekken GS en PS de zienswijzen (die zijn binnen gekomen binnen de termijn van ter visie legging) bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Volgens de planning zal GS in het voorjaar van 2017 het definitieve ontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan PS ter besluitvorming aanbieden.

Meer over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie in 60 seconden uitgelegd. Bekijk de animatiefilm via omgevingsvisie.nl

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten