Werkzaamheden aan monumentale boom Ommen

Gemeente Ommen heeft diverse monumentale bomen en daar wordt hard aan gewerkt. Bij de kruising Haven noord en Strangenweg in Ommen staat ook een monumentale eik. “Het is een mooie boom en gemeente Ommen wil die graag behouden.” Daarvoor zijn werkzaamheden benodigd.

 

Omdat er een slechte verbinding zit tussen twee kroondelen is daar in het verleden al eens een verankering aangebracht. Deze hoort er slap in te hangen. Door de verankering er slap in te hangen kan het met harde wind de pieken in de belasting opvangen. Verder zal de boom zelf voor zijn eigen draagkracht moeten zorgen.

De verankering hangt er niet meer slap in. Dat betekent dat de kroondelen zijn uitgezakt waardoor de kans bestaat dat de boom op de verankering gaat leunen en niet meer zorgt voor eigen draagkracht. Voor de gemeente was dat de aanleiding om een gespecialiseerd bedrijf de boom te laten onderzoeken. De boom heeft een redelijke conditie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de boom een zwamaantasting heeft. Op dit moment is dat nog niet erg maar het betekent wel dat we dit jaarlijks gaan monitoren. Gaat de gemeente nu geen ingrepen doen dan is de kans groot dat er in de toekomst een grote ingreep plaats moet vinden. Grote ingrepen bij oude bomen komt ze niet ten goede. Oude bomen kunnen daar moeilijker op anticiperen.

Omdat gemeente Ommen de boom voor de toekomst graag zo lang mogelijk wil bewaren doet zij nu een paar ingrepen. De boom wordt verspreid over de hele kroon iets ingenomen. Hierdoor komt er wat meer licht in de kroon en krijgt de boom de gelegenheid om dichter bij de stam bladmassa te ontwikkelen. Onder de kroon wordt er bladbokashi aan gebracht. Dit is goed voor de bodemleven en geeft voeding af. Verder wordt er dieper in de grond de verdichting verminderd en ook voeding aangebracht. Door deze maatregelen worden er betere groeiomstandigheden gecreëerd. Betere omstandigheden voor de boom geven de boom meer gelegenheid om te werken aan haar conditie en te anticiperen op de zwamaantasting.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten