Van gazon naar ecogras in Ommen

De gemeente Ommen gaat in dit voorjaar een aantal bestaande gazons in Ommen verder omvormen naar ruim twee hectaren ecogras. Dit zijn percelen rijk aan inheemse kruiden die thuishoren op onze zandgronden en die al in Ommen aanwezig zijn. 

 

De percelen met ecogras onderscheiden zich van gazons en worden niet wekelijks tijdens het groeiseizoen gemaaid, zo meldt de gemeente Ommen. Hierdoor kunnen de kruiden zich optimaal ontwikkelen en tot bloei en zaadvorming komen. Deze vegetaties zijn belangrijk voor alle insecten en met name voor wilde bijen en hommels. Maar ook kleine zoogdieren als egels of vogels profiteren van de vergroting van hun leef- en voedselgebied.

Het gaat om de volgende om te vormen gazons:

– voorterrein tuin gemeentehuis langs de Chevalleraustraat;

– Haven- West, Zuidelijk gedeelte grenzend aan de Hardenbergerweg;

– oude gedeelte van de gesloten begraafplaats Dr. A.C. van Raaltestraat;

– uitbreidingsgedeelte begraafplaats Laarmanshoek;

– uitbreidingsgedeelte begraafplaats Beerzerhof;

– Herikstraat, tussen de Strangenweg en de Nieuwlandstraat;

– Bestaande smalle gedeelten met oever- en moerasbegroeiingen langs de vijverpartijen – waar het mogelijk is – worden als hooiland vergroot;

– In de wijk Laarakkers wordt tussen de Nering Bögelstraat en de Baron Bentinckstraat een wadi ingezaaid met een kruidenmengsel Dit vanuit het project Verduurzaming wijk Laarakkers. Inmiddels zijn deze voorbereidingen begonnen.

De kruidenrijke vegetaties worden elk voorzien van een duurzaam tekstbord zodat belangstellenden geïnformeerd worden over het hoe en waarom over de omvorming van gazon naar kruidenrijke vegetatie.

De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het stuk maken van de bestaande gazons, een grondbewerking, egaliseren en inzaaien van de percelen voormalig gazon en waar nodig wordt een tijdelijke afzetting geplaatst om vernielingen te voorkomen. Het werk wordt in opdracht van gemeente Ommen door derden onder gunstige bodem- en weersomstandigheden uitgevoerd. Momenteel is het erg droog en moeten vochtige omstandigheden worden afgewacht. “Uiteraard wordt geprobeerd de overlast tijdens de uitvoering tot een minimum te beperken”, meldt de gemeente verder.

 

Artikel delen:
Gerelateerde berichten