Voornemen tot verkoop gemeentegrond Coevorden

De gemeente Coevorden is voornemens om een vijftal percelen in Coevorden te verkopen. Het betreft de percelen gelegen aan de Spoorsingel. Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure.

 

In 2012 en 2016 heeft de gemeente de betreffende percelen door middel van een openbare verkoopprocedure te koop aangeboden. Tijdens beide verkoopprocedures zijn geen inschrijvingen ontvangen en heeft er geen verkoop plaatsgevonden. Sindsdien zijn de betreffende percelen beschikbaar gebleven voor verkoop, maar heeft geen enkele (potentiële) gegadigde zich gemeld om in aanmerking te komen voor aankoop van de betreffende percelen. In aanloop naar de huidige verkoop zijn er gesprekken gevoerd met een aspirant-koper over de planontwikkeling op deze percelen. De beoogde planontwikkeling past binnen het bestemmingsplan en aspirant-koper komt daarom als enige gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie.

 

“Als u het niet eens bent met dit voornemen tot verkoop, dan kunt u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum, kenbaar maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze”, aldus een oproep op de gemeentelijke website. Dat kan naar de gemeente Coevorden op de afdeling Vastgoed & Infrastructuur, Postbus 2, 7740 AA Coevorden, onder vermelding van voorgenomen verkoop Spoorsingel.

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kan men contact opnemen met de heer J.W. Damen, team Vastgoed & Infrastructuur, via het telefoonnummer 14-0524.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten