Muziekkoepel op de Markt later gereed

De vervanging van de muziektent op de Markt in Ommen laat nog even op zich wachten. De bedoeling was om met Koningsdag het nieuwe evenementenvoorziening in gebruik te nemen. De bouwkosten vallen echter veel hoger uit dan de gemeente Ommen heeft begroot. Daarom wordt de bouw uitgesteld.

 

Of het overdekte podium op tijd beschikbaar is bij de festiviteiten van de Ommer Bissingh in juli en augustus is nog onduidelijk. Het Bissinghbestuur heeft bij de gemeente er op aangedrongen de evenementenvoorziening op tijd klaar te hebben.

 
De beoogde multifunctionele voorziening bestaat uit een podium met overkapping, dat gebruikt kan worden door onder andere muzikanten en bezoekers van het centrum als zitplek. Het plan ontworpen door de gemeente Ommen samen met het ‘Comité ter behoud van de muziekkoepel in Ommen’, krijgt een markante dakvorm van zink die wordt gedragen door één kolom, waardoor zoveel mogelijk ruimte op het podium benut kan worden. Tevens zorgt dit ervoor dat het dak lijkt te zweven en er maximaal zicht onder en langs de koepel is. Het podium heeft een hoogte van circa tachtig centimeter en indien gewenst kunnen de achterzijde en de zijkanten dichtgezet worden met winddoeken. Tevens wordt een stukje historie verwerkt. Bij de sloop van de oude muziektent is de karakteristieke zinken piek bewaard gebleven en deze krijgt een plek in de nieuwe evenementenvoorziening. De piek wordt samen met beeldmateriaal van de historische Ommer muziektent opgenomen in een nis onder een glasplaat in het podium.

 
De evenementenoverkapping is onderdeel van een ingrijpende aanpassing van de inrichting van de Markt in Ommen. Met de komst van het Marktgebouw en de aanleg van de Vechtboulevard, zijn al twee belangrijke nieuwe onderdelen van de herinrichting afgerond.

 
Na de realisering van het plan betekent dit de derde muziekvoorziening op rij. Bij de eerste twee muziektenten ging het om een gebouw in de vorm van een koepel. Begin 1908 werd muziekvereniging Crescendo opgericht. Een jaar later kreeg de vereniging toestemming van het stadsbestuur om een muziektent te bouwen op de Mars. Deze kwam aan de zuidkant van het toenmalige Kantongerecht. De Varsenerdijk bestond toen nog niet. Het ging om een demontabele muziektent om met Pinksteren te worden gebruikt voor een muziekconcours. De opbrengst van in de laatste jaren gehouden muziekconcoursen werd aangewend om de bouw van een vaste muziektent mogelijk te maken. De bouw van de vaste muziektent liet echter nog lang op zich wachten. In juli en augustus 1942 werden dan ook de zomerconcerten op het Kerkplein onder het afdak van de Botermarkt gehouden. Een enkele keer werd ook uitgeweken naar de Markt als het Kerkplein niet beschikbaar was.

 
In 1949 verzochten de plaatselijke muziek- en zangverenigingen de gemeenteraad van Ommen om een vaste muziektent te bouwen. Het verzoek ging vergezeld van een geldbedrag van 3150 guldens dat door de burgerij voor dit doel was bijeengebracht. Burgemeester en Wethouders reageerden positief omdat zij een muziektent van culturele betekenis vonden voor Ommen en stelden de gemeenteraad voor om 3500 guldens voor dit doel beschikbaar te stellen. In 1951 is het zover dat een nieuwe muziektent kan worden gebouwd aan de noordoostkant van het Kantongerecht en gericht op het Marktplein. De bouw had oorspronkelijk nog wel wat voeten in aarde. De familie Bloem aan de Markt protesteerde omdat hun uitzicht richting de Vecht in het geding kwam. Het heeft echter de bouw niet kunnen verhinderen. Op 30 april 1951 werd de nieuwe muziektent officieel in gebruik genomen. Aan deze feestelijke plechtigheid werd meegewerkt door de muziekverenigingen Crescendo en SDG en de zangverenigingen De Lofstem, Hervormd Zangkoor, Excelsior en de zanggroep Sint Brigitta.

 
Als beeldbepalend gebouw pontificaal op de Markt roept de muziektent nog steeds bij oud Ommenaren gezellige en mooie herinneringen op, zoals de optredens van muziek- en zangverenigingen, het volksdansen met de heer van Wijnmalen – waaraan inwoners en zomergasten spontaan en met veel plezier deelnamen – evenals de onvergetelijke optredens van boerenkapel “De Knollentrekkers” van Crescendo. Ook traden er in de zestiger jaren popgroepen op.

 
Door de aanleg van de nieuwe Vechtbrug in 1970, de afbraak van het Kantongerecht en de doorgang van de weg N34, die het Markplein in tweeën splitste, beperkten de activiteiten op de muziektent zich tot de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, de Zeskamp, de Ommer Bissingh en de uitreiking van de prijzen met het Oranjefeest. Wel was de muziektent altijd een vast afspreekplek voor schoolkampen en andere activiteiten met als vertrekpunt de muziektent.

 
In de periode dat Ommen op zoek was naar een plek voor een nieuw VVV-kantoor werd in 1977 aan architectenbureau Wim Schaaphok opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de verbouw van de muziektent tot VVV-kantoor. Deze plannen werden echter nooit uitgevoerd.

 
Door de laatste herinrichting van de Markt is op 2 mei 2013 een eind gekomen aan de muziektent. In een dag werden de acht staande palen, het met riet gedekte dak en uit stenen en beton bestaand podium met de grond gelijk gemaakt. Dit om voldoende plaats te maken voor het huidige Marktgebouw. Toen even sprake was dat er geen muziektent zou terug komen is een actiegroep opgericht tot behoud van de muziektent. De nieuw geplande evenementenvoorziening moet komen te liggen in oostelijke richting van de Markt.

 

Foto’s:
. De nieuwe beoogde evenementenvoorziening moet een moderne vorm krijgen (impressie gemeente Ommen)
. De inmiddels afgebroken muziektent hier nog in volle glorie

Artikel delen:
Foto's 3
Gerelateerde berichten