Plan van aanpak voor milieu-onderzoek naar de gevolgen van wind- en zonne-energie

Er komt een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van het opwekken van windenergie en zonne-energie in de regio West-Overijssel. Het milieu-onderzoek is nodig om de Regionale Energiestrategie (RES) verder uit te werken. Het concept van het plan van aanpak voor het milieu-onderzoek ligt vanaf nu ter inzage. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart een reactie geven op het plan van aanpak.

 

Gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders werken samen aan duurzame energie. Daarvoor maken zij een Regionale Energiestrategie (RES). Dertig energieregio’s in Nederland maken een RES. De gemeente Hardenberg hoort bij de RES-regio West-Overijssel. In de RES staat hoe we overschakelen van fossiele energie naar duurzame elektriciteit en warmte. En wat daarvoor nodig is. De RES draagt zo bij aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten