Foto: Vechtdal Centraal

Mindere huurverhoging voor lagere inkomens

Woningstichting de Veste uit Ommen verhoogt per 1 juli haar huren minimaal voor huurders met een laag inkomen. De woningcorporatie, die relatief lage huurprijzen hanteert, wil dat de huurwoningen betaalbaar blijven voor haar primaire doelgroep. Huurders met een inkomen tot 34.229 euro krijgen daarom een inflatievolgende huurverhoging van 1 procent. Hiermee is de woningcorporatie, met woningbezit in het Vechtdal, Enschede en op Terschelling, fors lager dan de landelijke gestelde norm van maximaal 2,5 procent huurverhoging.

Voor huurders met een inkomen boven de 34.229 euro wordt de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging gehanteerd. Huurders met een inkomen tot 43.786 euro ontvangen een huurverhoging van 3 procent en inkomens daarboven 5 procent. Uit analyse blijkt dat 13 procent van de huurders een inkomen heeft boven de 34.229 euro Zij betalen daarentegen een huurprijs die gemiddeld gezien lager ligt dan bij de lagere inkomens.

Met de huurinkomsten wil de corporatie haar maatschappelijke taak zo goed mogelijk vervullen. Het doorvoeren van deze huurverhoging is noodzakelijk als dekking voor haar opgave om het woningbezit energetisch te verbeteren. Hiermee wil de Veste bereiken dat voor de toekomst de woonlasten beperkt blijven voor haar primaire doelgroep. Verder gaat de corporatie investeren in een leefbare woonomgeving in de regio’s Vechtdal, Enschede en Terschelling.

In de gemeente Hardenberg hebben zowel Beter Wonen Vechtdal als de Veste huurwoningen in bezit. Voor een gelijke behandeling van alle huurders van sociale huurwoningen in deze gemeente hebben beide woningcorporaties afgesproken dezelfde huurverhoging te hanteren.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten