Leden Ommerschans tevreden over ontwikkelingen Werelderfgoedlijst

Voorzitter Jan Veurink heeft de leden van de Vereniging de Ommerschans bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de Werelderfgoedlijst.

 

‘Ik heb verantwoording afgelegd over het initiatief om alle betrokken organisaties en belanghebbenden op één lijn te krijgen’, vertelt Veurink na afloop van de vergadering. ‘Dankzij de inperking van het totale gebied dat te maken zou krijgen met de Werelderfgoedlijst is dat op bijzonder constructieve wijze gelukt, zoals we recent al hebben kunnen meedelen.’
De leden van de Vereniging konden zich unaniem in het initiatief en resultaat vinden. ‘Natuurlijk waren er vragen’, vervolgt Veurink. ‘Met name over de vraag wat er gebeurt wanneer de UNESCO niet akkoord gaat met de door ons voorgestelde inperking van het gebied. Ik heb daarop aangegeven dat het voorliggende voorstel in eerste instantie onze insteek is, dat dit ondersteund wordt door de colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg. Ook is dit plan ingebracht in de stuurgroep, die zich volledig achter het plan stelt.’
Het plan van de Ommerschans krijgt steun van Atelier Overijssel en heeft al van diverse kanten, ook van andere dorpen waar voorheen een kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid gevestigd was, complimenten ontvangen over de inzet. Jan Veurink had nog meer goed nieuws te melden. ‘Onze werkgroep onderhoud van het gebied heeft weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. We kunnen terugkijken op een prima bijeenkomst met een goede opkomst van de leden’, aldus een tevreden voorzitter.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten