Witharen klaar voor zevenenzeventigste Floralia

Dit jaar vindt de Floralia voor de zevenenzeventigste keer plaats. Elk jaar is dit weer een fleurig feest in Vinkenbuurt voor alle leeftijden. Het programma biedt voor ieder wat wils. Een extra avond dit jaar is de workshop op maandagavond 14 september.

Iedereen heeft zich kunnen opgeven om samen een mooi bloemstuk te maken op het kweekgoed dat dit jaar centraal staat: ‘de courgette’. Dit bloemstuk blijft in de floraliaweek in het buurthuis staan, om ook nog eens kans te maken op een leuke attentie voor de mooiste vrije inzending.

Dinsdag 15 september: spelletjesmiddag en bloemstukjes
Dinsdagmorgen gaan de schoolkinderen van OBS Vinkenbuurt naar de pluktuin om vervolgens van hun geplukte bloemen op school een eigen bloemstukje te maken. ’s Middags worden er op school spelletjes gespeeld. Alle inwoners van Vinkenbuurt, jong en oud, zijn uitgenodigd om thuis een bloemstukje te maken van bloemen of andere natuurlijke materialen of dit te doen op bovenstaande workshop. De thuisgemaakte bloemstukjes worden tentoongesteld en beoordeeld door een deskundige jury. Ook de door de kinderen thuis verzorgde en opgekweekte planten kunnen deze middag worden ingeleverd.

Woensdag 16 september: prijsuitreiking en kindermiddag
Op woensdag is in het buurthuis de prijsuitreiking van de door de schoolkinderen gemaakte bloemstukjes. Woensdagmiddag is er voor alle school- en buurtkinderen van groep 1 tot en met 8 Timmerbuurt. Ze gaan dan samen hutten bouwen.

Vrijdag 19 september: bazaar in het Buurthuis
Vrijdagavond is er vanaf 19.30 uur in het Buurthuis weer de gezellige bazaar met veel leuke spelletjes, zoals enveloppen trekken, darten, schietspel, sjoelen en natuurlijk het prijzenrad. Leuk en gezellig voor jong en oud. Ook vindt op deze avond de prijsuitreiking van de opgekweekte planten en de ingeleverde bloemstukjes plaats. En natuurlijk wordt dan ook bekend gemaakt wie de zwaarste courgette heeft gekweekt.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten