Veilig Thuis IJsselland

Vanaf 1 januari 2015 is er voor de regio IJsselland een nieuw advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis IJsselland. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per die datum komen te vervallen.

 
Met de komst van Veilig Thuis IJsselland is er één advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen. Veilig Thuis IJsselland wordt in opdracht van de 11 gemeenten in de regio IJsselland gerealiseerd door Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel (voorheen Bureau Jeugdzorg Overijssel).

 
Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar het nieuwe landelijke telefoonnummer 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per  week bereikbaar. Bellers van de oude telefoonnummers van het SHG en AMK worden na 1 januari doorverwezen of doorgeschakeld naar het nieuwe gratis 0800-nummer.

 
Wie in 2014 cliënt was van het SHG (van Kadera aanpak huiselijk geweld) of het AMK (van voormalig Bureau Jeugdzorg Overijssel) heeft inmiddels een brief ontvangen waarin ze uitleg krijgen over wat er met de komst van Veilig Thuis IJsselland voor hen verandert.

 
Heeft u vragen over de nieuwe organisatie Veilig Thuis IJsselland, dan kunt u hiermee terecht bij Maurice Hetterscheid of Agnes Huls via telefoonnummer 088-422 24 95. U kunt ook een mail sturen naar info@vtij.nl

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten