Stationsweg Ommen krijgt asfalt

Binnenkort beginnen de werkzaamheden aan de Stationsweg in Ommen. De huidige klinkerbestrating op de Stationsweg wordt vervangen door asfalt. Hierdoor verdwijnen de geluidsoverlast en de trillingen. 

Op de plaatsen waar de klinkers liggen op de Stationsweg, bij de Zeesserweg tot aan de Hessel Mullertbrug, ter hoogte van de Schammelte en de spoorwegovergang, wordt rood gekleurd asfalt aangebracht. Met deze werkzaamheden wordt het raadsbesluit over de trillinghinder en verkeersveiligheid van 2 april 2015 uitgevoerd.

Planning en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden beginnen maandag 26 oktober en nemen in totaal vier weken in beslag. Verwacht wordt dat het verkeer op vrijdag 20 november weer van de Stationsweg gebruik kan maken. De aanpassingen aan de Stationsweg kunnen niet worden uitgevoerd zonder hinder voor het verkeer. Bestemmingsverkeer is toegestaan, via omleidingsroutes. Doorgaand verkeer wordt zo veel mogelijk geweerd. De omleidingsroutes worden met borden en tekstkarren aangegeven. Ook worden tijdens deze vier weken overdag verkeersregelaars ingezet. Zij geven informatie over de bereikbaarheid, de omleidingsroutes en weren zo veel mogelijk het doorgaand verkeer en vrachtverkeer.

Stationsweg bij spoorwegovergang afgesloten

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer nog via omleidingsroutes van Ommen-noord naar Ommen-zuid en andersom rijden. Alleen in de tweede week van de werkzaamheden is de Stationsweg bij de spoorwegovergang volledig afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. De vervanging van de klinkers op bij spoorwegovergang mag, om veiligheidsredenen, alleen worden uitgevoerd als er geen treinen rijden. In de week van 2 tot en met 6 november voert Prorail onderhoudswerkzaamheden uit aan het spoor waardoor die week ’s nachts geen treinverkeer is. Daarom worden in deze week de klinkers vervangen door asfalt en wordt ook ’s nacht doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het verkeer in de loop van vrijdag 6 november weer gebruik kan maken van de spoorwegovergang.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 28 september 2015 wordt tussen 19.30 – 21.00 uur in Hotel Paping, Stationsweg 29 een inloopbijeenkomst gehouden over de wegwerkzaamheden aan de Stationsweg. Belangstellenden kunnen vragen stellen en informatie verkrijgen van medewerkers van Roelofs-Nonak en de gemeente Ommen. De informatie over de werkzaamheden is ook te raadplegen op www.ommen.nl.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten