Nieuwe manier van werken in zorg en hulp: resultaat centraal

Het resultaat telt! Dat is de insteek van de nieuwe manier van werken met zorgpartijen door de gemeenten Ommen en Hardenberg. Op maandag 9 november ondertekenden 42 zorgpartijen en de gemeenten Ommen en Hardenberg de raamovereenkomst Maatwerkvoorziening WMO 2015 die dit mogelijk maakt. Dit vormt de start van een nieuwe en unieke manier van werken waarin het resultaat van de zorg voor de inwoners centraal staat.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hierbij willen de gemeenten Ommen en Hardenberg volop inzetten op de transformatie; het moet anders. “De manier van contracteren heeft hier een grote invloed op”, legt wethouder Ko Scheele (Ommen) uit. “Voorheen werden zorgorganisaties per uur of zorgtraject betaald; daarmee werden de zorgaanbieders vooral beloond voor de hoeveelheid zorg die zij leveren.  Dat zorgt voor een verkeerde prikkel. We willen juist dat er efficiënt wordt omgegaan met de inzet van zorg. Het gaat er niet om hoe veel zorg is verleend, het is veel belangrijker welk effect die zorg op onze inwoners heeft. Daarbij willen we zorgorganisaties en inwoners ook meer de ruimte geven om zelf invulling te geven aan die zorg.”

Maatwerkvoorziening
Wanneer een inwoner in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening (individuele zorg of ondersteuning door een professional) staat het te behalen resultaat centraal. Samen met een medewerker van het Samen Doen team bespreekt de inwoner zijn vraag en wat er in zijn situatie moet verbeteren; het resultaat. Hierbij wordt altijd eerst gekeken wat iemand zelf kan doen of wat kan worden gedaan met hulp van mensen uit zijn omgeving. Ook wordt gekeken of algemeen toegankelijke voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een inwoner in aanmerking komen voor professionele hulp in de vorm van een maatwerkvoorziening.

Zelf organisatie zoeken
De inwoner kan vervolgens zelf een organisatie zoeken die bij hem en zijn hulpvraag past. Samen met de zorgorganisatie bepaalt hij op welke manier het resultaat kan worden bereikt. Het aanbod is toegespitst is op de hulp- of zorgvraag van de inwoner en kan dus per inwoner verschillen. Voor de inwoner is er volop ruimte om zelf een organisatie te zoeken waar hij zich prettig bij voelt. “We geven op deze manier vertrouwen aan de professional en de inwoner. Zij kunnen samen heel goed bepalen wat nodig is om een goed resultaat te behalen en worden nu niet belemmerd door regels”, legt wethouder Douwe Prinsse (Hardenberg) uit.

Maandagmiddag ondertekenden 42 zorgpartijen de raamovereenkomst. Deze partijen kunnen allemaal zorg leveren aan inwoners die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Organisaties die ook in aanmerking willen komen voor het leveren van zorg kunnen op de website van de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg meer informatie vinden.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten