Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen

De gemeenten Ommen en Hardenberg gaan samen met beheerders van gemeentelijke gebouwen aan de slag met energiebesparing. De beheerders worden uitgedaagd om zoveel mogelijk energie te besparen. Een deel van de energiekosten die zij hierdoor besparen, kunnen de beheerders besteden aan het gebouw. Daarnaast kunnen zij een premie verdienen.

De gemeenten Ommen en Hardenberg gaan 50 gemeentelijke gebouwen verder verduurzamen. Het gaat vooral om sporthallen, gymzalen en wijkcentra. Een aantal van deze gemeentelijke gebouwen zijn of worden in deze periode voorzien van zonnepanelen. Daarnaast worden in alle 50 gebouwen verschillende energiebesparende maatregen genomen, zoals het optimaliseren van de verwarmingsinstallaties en het aanbrengen van energiezuinige LED-verlichting. Door deze maatregelen wordt de energierekening van de gebouwen een stuk lager.

Energiebesparing heeft niet alleen te maken met fysieke maatregelen, maar ook met het gedrag van de gebruikers. Door bewust met energie om te gaan, kan nog meer bespaard worden. Daarom gaat de gemeente de komende maanden actief met de beheerders van de 50 gemeentelijke gebouwen aan de slag om het energieverbruik van de gebouwen verder te verlagen. Ze worden begeleid tijdens een bijeenkomst en een aantal interactieve workshops. De gebruikers maken vervolgens een plan van aanpak waarin zij aangeven wat zij voorheen al deden aan energiebesparing, welke energiebesparende maatregelen ze extra gaan treffen en hoe zij de gebruikers van het gebouw gaan betrekken bij energiebesparing.

De plannen worden beoordeeld door een jury. Per onderdeel is een premie van € 250 euro te verdienen. Daarnaast wordt het energieverbruik van de gebouwen tussen april 2015 en april 2016 gemonitord. De beheerders ontvangen drie jaar lang maximaal een derde deel van de energiekosten die zij als gevolg van de maatregelen besparen terug. Dit bedrag kunnen ze gebruiken voor extra duurzame maatregelen in het gebouw of voor andere maatschappelijke doeleinden in of rond het gebouw.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten