Extra parkeerplaatsen in centrum Ommen tijdens zomerseizoen

In het centrum van Ommen zijn tijdens de drukke zomermaanden 150 extra parkeerplaatsen in en rond het centrum beschikbaar. Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein aan de Voormars verbeterd. Als onderdeel van het opstellen van het actieplan voor het centrum van Ommen, wordt de aanleg van een nieuw parkeerterrein met 100 parkeerplaatsen aan de oostkant van Ommen onderzocht.

De gemeente Ommen werkt samen met ondernemers en belanghebbenden in het centrum aan een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk centrum. Hiervoor wordt een actieplan voor het centrum van Ommen opgesteld. Bij een aantrekkelijk centrum horen voldoende parkeerplaatsen. Dit is dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek bij het opstellen van het actieplan. Betrokken partijen geven aan dat er behoefte is aan extra parkeerruimte nabij het centrum in de drukke zomermaanden, wanneer veel toeristen en recreanten een bezoek brengen aan Ommen.

Daarnaast is er behoefte aan extra parkeergelegenheid aan de oostkant van het centrum. Dit wordt onderschreven door de conclusies van een onderzoek dat de gemeente Ommen heeft uitgevoerd naar het aantal benodigde parkeerplaatsen in en rond het centrum. Hieruit blijkt dat er tijdens de zomermaanden circa 100 extra parkeerplaatsen nodig zijn. Daarnaast blijkt dat vooral de parkeerterreinen aan de oostkant van het centrum (Beatrixplein, Hervormd centrum, Vrijthof en Tuinstraat) populair zijn en het snelst vol zijn.

De gemeente Ommen wil tegemoet komen aan de wensen van ondernemers en ervoor zorgen dat bezoekers hun auto op een goede plek kunnen parkeren. Daarom zijn het komende zomerseizoen extra (tijdelijke) parkeerterreinen beschikbaar. De braakliggende strook tussen de Vechtkade en de Vecht, waar voorheen de Rijksweg 34 lag, is ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Hier kunnen ruim 50 auto’s parkeren. Op het terrein zijn parkeervakken gemarkeerd en er zijn borden geplaatst om bezoekers te wijzen op dit parkeerterrein.

Parkeren op dit terrein is mogelijk omdat de bouw van appartementen op deze locatie na de zomer start. Zodra het terrein bouwrijp wordt gemaakt, kunnen de parkeerplaatsen niet meer worden gebruikt. Aansluitend aan het verharde parkeerterrein aan de Voormars ligt een grasveld dat bedoeld is om in te zetten als parkeerterrein bij drukke dagen. Hier is ruimte voor circa 120 auto’s. De in- en uitritten van dit extra parkeerterrein zijn beter aangeduid en op delen van het terrein zijn grasbetonstenen gelegd om modderpoelen ten gevolge van wateroverlast te voorkomen.

Aan de oostzijde van het centrum, ter hoogte van Den Oordt, wordt in de groenstrook tussen de Coevorderweg en de Hessel Mulertstraat een tijdelijk parkeerterrein met 100 parkeerplaatsen ingericht, bedoeld om lang te parkeren op drukke dagen. Het parkeerterrein wordt met borden aangegeven. De aanleg van dit tijdelijke parkeerterrein start eind juni, zodat het terrein vanaf begin juli gebruikt kan worden. Bij de verdere uitwerking van het actieplan voor het centrum wordt gekeken naar structurele oplossingen voor parkeren. In dat kader worden de mogelijkheden voor de aanleg van een extra structureel parkeerterrein op deze plek bij Den Oordt onderzocht.

Om parkeren tijdens de Ommer Bissingh in goede banen te leiden, zet de organisatie van Ommer Bissingh verkeersregelaars in. Om te voorkomen dat vakantieverkeer van en naar de campings door het centrum van Ommen rijdt, wordt vakantieverkeer middels bebording om het centrum heen geleid.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten