Ondersteuning blijft nodig om vitaliteit van sportverenigingen te waarborgen

Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitale verenigingen. Ze zijn positief over de toekomst, de sterkte en de financiële positie van hun club. Werving en behoud van vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verenigingen.

De helft van de sportverenigingen heeft de intentie en potentie om haar maatschappelijke rol te verbreden. Dit staat in de ‘Verenigingsmonitor Overijssel 2015’ uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de Provincie Overijssel.

Verenigingsadvisering

Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitaal, maar om dit te borgen is Verenigingsadvisering van toegevoegde waarde, met name op belangrijke thema’s als financiën en werving en behoud van kader/vrijwilligers en leden. Ook bij het verbreden van de maatschappelijke rol heeft ondersteuning een meerwaarde. Met het vervullen van een brede maatschappelijke rol, dragen sportverenigingen bij aan een vitale samenleving. Aangezien de helft van de Overijsselse sportverenigingen de intentie en potentie heeft om haar maatschappelijke rol te versterken, is dit een kansrijke investering zowel voor gemeenten als de Provincie.

De Verenigingsmonitor Overijssel

De Verenigingsmonitor Overijssel brengt op een groot aantal thema’s de stand van zaken van sportverenigingen in beeld. In samenwerking met het Mulier Instituut is in 2013 de Vitaliteitsindex toegevoegd, waarmee de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen worden gemeten. De online vragenlijst is in 2015 verspreid onder ruim 1300 sportverenigingen in de provincie Overijssel (respons: 28%).

Het rapport van het onderzoek ‘Verenigingsmonitor Overijssel 2015’ kunt u hier downloaden.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten