Inloopbijeenkomst over werkzaamheden HEMA-locatie

Op woensdag 10 mei 2017 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden op en rond de nieuwe HEMA-locatie in Ommen. Ook worden dan de inrichtingsvarianten voor de Varsenerstraat en Wethouder Paarhuisstraat gepresenteerd.

Eind mei start de gemeente Ommen met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van de HEMA op de hoek van de Varsenerstraat en Wethouder Paarhuisstraat in Ommen. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen. Tegelijkertijd voert de gemeente werkzaamheden aan het riool uit. Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei is er informatie over de planning van deze werkzaamheden, waar precies gewerkt wordt en de afsluiting van de wegen.

Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur vrij binnenlopen in zalencentrum De Kern aan de Bouwstraat 23 (zaal A/B) om de informatie te bekijken en vragen te stellen. Medewerkers van de gemeente Ommen zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Er is geen centrale presentatie. Na de bouwvak start de bouw van het woonwinkelcomplex waar de HEMA zich vestigt. Het bouwrijp maken van de HEMA-locatie start enkele weken daarvoor.

Tijdens de inloopbijeenkomst is er ook informatie over het bouwrijp maken, de inrichting van het bouwterrein en de planning van de bouw. Nadat het HEMA-complex is opgeleverd, geeft de gemeente Ommen de openbare ruimte rond dit complex een nieuwe inrichting. Tijdens de inloopbijeenkomst worden twee varianten voor deze inrichting getoond. Er is gelegenheid om een reactie te geven. Op basis van de reacties wordt het plan voor de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt.

De bouw van de nieuwe HEMA en de herinrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het project Vecht voor het Centrum. Het centrum van Ommen ondergaat een flinke metamorfose, waarmee winkelen en wonen een stevige impuls krijgen. Tegelijkertijd richt Ommen de blik weer naar de Vecht.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten