Open dag vrijloopserrestal Melkveebedrijf Koonstra

Donderdag 27 juli organiseert DLV Advies een open dag bij Melkveebedrijf Koonstra te Vinkenbuurt. Veel werkplezier, mogelijkheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag en een goed dierwelzijn. Dat waren de uitgangspunten van ondernemers Pieter en Danielle bij de bouw van de vrijloopserrestal.

Duurzame bedrijfsvoering
Koonstra vestigde zijn bedrijf op een nieuwe locatie. De stal is een vrijloopserrestal van ID Agro. Hierin zijn zowel de 93 melkkoeien als de 45 stuks jongvee gehuisvest. Op twee van de vijf bogen van de serrestal zijn zonnepanelen geplaatst. Deze zijn door de vorm van de serrestal van buitenaf nauwelijks te zien. Als bodembedekking koos Koonstra als een van de eersten in Nederland voor houtsnippers. De houtsnippers worden gecomposteerd middels beluchting met een afzuigsysteem. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor de verwarming van het huis. De compost zorgt voor een beter bodemleven en een betere mineralenbenutting in de bodem. Voor het voeren wordt gebruikt gemaakt van een automatisch voersysteem van Lely en de dieren worden tevens geweid.

Landschappelijke inpassing
De aandacht voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen komt niet alleen ín de stal maar ook aan de buitenkant van de stal tot uiting. De voorgevel van de stal is met hout afgetimmerd en het houten huis is gebaseerd op de vroegere kolonieboerderijen, die typerend zijn voor de streek. De stal past in het open landschap door de toepassing van de transparante bovenbouw. De erfindeling en de situering van de sleufsilo’s zijn praktisch en sluiten aan bij de openheid van het landschap. DLV Advies begeleidde Koonstra met het vergunningentraject, de benodigde MER-procedure en de bouw.

Open dag
De open dag vindt plaats op donderdag 27 juli van 10.30 tot 17.00 uur bij Melkveebedrijf Koonstra aan de Derde Schansweg 17 te Vinkenbuurt (Overijssel). Naast het bezichtigen van het bedrijf en het kennismaken met zo’n 20 deelnemende bedrijven geeft Danielle demonstraties van creatieve workshops en kunnen de bezoekers allerlei producten proeven. Daarmee is het een open dag geschikt voor jong en oud.

Lees hier meer over de bouw van de stal. Voor meer informatie: Marieke Louwes – de Weerd (m.louwes@dlvadvies.nl / 06 12 99 98 12).

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten