Vrijwilligerssteunpunt Ommen voert Vitaliteitsscan uit

 Vrijwilligerssteunpunt Ommen heeft vrijwilligersorganisaties gevraagd om mee te werken aan de Vitaliteitscan.

Deze enquête brengt de kansen en mogelijkheden van organisaties in beeld. Van de 129 uitgenodigde organisaties hebben 43 organisaties deelgenomen. Een respons van ruim 33%. In het najaar worden de hoofdlijnen die uit het vitaliteitsonderzoek naar voren zijn gekomen gepresenteerd.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten