Burgerinitiatief Ommermars gaat van start

Op woensdag 27 maart gaat letterlijk de schop de grond in voor het natuurbelevings- en recreatieproject Ommermars. Iedereen is van harte welkom om bij deze feestelijke start aanwezig te zijn.

Gedeputeerde Hester Maij en bestuurders van de gemeente Ommen, Staasbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, natuurbegraafplaats Heidehof en vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief Ommermars zullen tussen 10.00 en 11.00 uur aan de Zuidermarsweg hierbij  aanwezig zijn.

Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting van dit gebied dat tussen de Vecht en de Ommense wijk De Dante ligt. Sinds 2015 hebben basisscholieren op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit 20 hectare grote gebied.

De realisatie wordt mogelijk omdat de Stichting Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars.

Op dit moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond. Het is de bedoeling om in de Ommermars onder andere een vogelkijkscherm, een fietspad en een gedeelte speelnatuur te realiseren. Het Burgerinitiatief Ommermars blijft betrokken bij de verdere realisatie van deze plannen.

Foto: Dook van Gils

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten