Virtueel op pad in natuurbelevingsgebied Ommermars

Als voorproefje van de toekomstige inrichting van de Ommermars heeft de Stichting Burgerinitiatief Ommermars een QR-wandeling door het natuurbelevingsgebied uitgezet. ‘Ontdek de Ommermars’ is de titel van een ontdektocht in de Ommermars.

Op twaalf punten in het terrein zijn paaltjes gezet met daarop een QR-code. Deze codes zijn gekoppeld aan een website met meer informatie over het plan. Er wordt daar een korte beschrijving gegeven bij de plek, een paar plaatjes geven een indruk van de nieuwe situatie. Op de site is ook meer informatie te vinden over de historie van het plan en er zijn sfeer- en natuurbeelden te zien van de Ommermars door het jaar heen.

Aanleiding voor het uitzetten van de tocht is de mijlpaal die is bereikt op weg naar de herinrichting van het gebied. Afgelopen december is het bestemmingsplan gepubliceerd. Goedkeuring van het bestemmingsplan is een belangrijke stap op weg naar de uitvoering. Na het broedseizoen van de weidevogels kunnen de aannemers aan de gang.

De Ommermars biedt ruimte voor meer natuur, spelen, struinen en natuurbeleving. Spelen kan in een natuurlijk speelterrein dat wordt ingericht, in de zuidwestelijke hoek is ook ruimte om te struinen door een glooiend terrein met stuifduinen. Er wordt een hoek ingericht met een waterpartij en een moerasgebied waar via een vogelkijkscherm allerlei (water)vogels geobserveerd kunnen worden. Ook wordt een nieuwe Vechtmeander aangelegd die aan allerlei waterbiotopen en organismen ontwikkelingskansen biedt.

Sinds 2015 zet het Burgerinitiatief Ommermars zich in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad Ommen waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Basisscholieren hebben op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit gebied en vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting.

Na overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen zijn de plannen inmiddels behoorlijk concreet. De realisatie wordt mogelijk omdat Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars.

Meer info op de website van het Burgerinitiatief Ommermars. Zie https://www.ommermars.nl/

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten