Asbestdesk introduceert het ‘Winst uit je dak’- dak

De subsidiepot van euro 4,50 per m2 voor asbest verwijderen is leeg. De regering heeft kenbaar gemaakt dat er ook géén nieuwe subsidie meer komt. Diverse belangenbehartigers en politieke partijen zijn op zoek naar het ei van Columbus om de asbestverwijdering te versnellen. U hoopt wellicht ook op dat gouden ei. Dat ei van Columbus is er volgens Asbestdesk niet -en zeker niet van goud-. Toch denken de adviseurs van Asbestdesk.nl met hun “Winst uit je dak”-dak veel mensen perspectief te kunnen bieden.

Aan het woord is Gernand Plaggenmars; “De grote hamvraag bij de asbestverwijdering is het financieringsvraagstuk. Als je nog een relatief goed dak hebt en je wordt verplicht dit te vervangen, dan voelt dat slecht. Bovendien moeten veel mensen de dak vervanging financieren en dus ‘kost het nieuwe dak alleen maar geld’. Daarom plaatsen wij regelmatig zonepanelen op het nieuwe dak. De investering wordt dan wel fors hoger, maar zonnepanelen leveren door de productie van zonnestroom geld op (vaak in combinatie met een subsidie) waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald.

“Tegelijkertijd zeiden we tegen elkaar; Is het niet wat dubbel dat we eerst een nieuw dak plaatsen om er daarna zonnepanelen op te leggen? Kunnen de zonnepanelen niet als dakbedekking dienen bij een stal of schuur? Deze vragen leidden tot de ontwikkeling van ons ‘Winst uit je dak’-dak.”

Collega Han Pot vervolgt: “Een dak van zonnepanelen maken bleek eerst een lastige, maar biedt zoveel voordelen dat we besloten door te zetten. Wij gebruiken voor ons dak zogenaamde speciale sterkere zonnepanelen zodat het dak ijzersterk wordt. De cellen houden warmte tegen, maar tegelijkertijd is er wel een prachtige, natuurlijke lichtinval in de stal. De klant hoeft nu niet dubbel te investeren; eerst in een klassiek dak en daarna nog in zonnepanelen. De zonnepanelen zijn tenslotte het dak! Een dak dat geld oplevert!

Doordat het nieuwe dak zelf geld oplevert, geeft dit ruimte voor financiering. In feite krijgt de onderneming er een tweede bedrijfsactiviteit bij; producent van zonnestroom. Wij helpen klanten ook – indien gewenst – bij een financieringsaanvraag, omdat we precies kunnen aangeven wat het ‘Winst uit je dak”-dak gaat opleveren.”

Is het ‘Winst uit je dak”-dak al uitontwikkeld? Gernand: “Ja en nee. We hebben nu een uitstekend product, maar onze ontwikkelingen gaan altijd door. We blijven kritisch kijken en zoeken naar verbeteringen. Verbeteringen betreffen bijvoorbeeld ook de wijze en snelheid waarmee het dak geplaatst kan worden. Snelheid is bij ons vak om twee redenen van groot belang; een stal moet zo snel mogelijk weer een dak hebben en als het sneller geplaatst kan worden kan de prijs verder omlaag. Daarmee wordt het ‘Winst uit je dak”-dak nog aantrekkelijker.”

Zijn er al ‘Winst uit je dak’-daken geplaatst in onze regio? “Op dit moment hebben een aantal klanten aangegeven een dergelijk dak te willen. We starten nu pas met wat ‘tam-tam’ maken omdat we graag in ons eigen marktgebied starten met een gecontroleerde uitrol.”

Belangstellenden kunnen zich melden via info@asbestdesk.nl.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten