Onderzoek winkeltijden in Ommen goed verlopen

CDA, LPO en CU hebben in het bestuursakkoord “Samen Ommen 2018-2022” verschillende afspraken met elkaar gemaakt. Een van die afspraken was het proces rond de verordening Winkeltijden en dan met name  de koopzondagen. De coalitie is van mening dat het belangrijk is dat inwoners van Ommen over dit onderwerp mee konden praten, juist omdat er zoveel verschillende meningen zijn.

De afspraak is gemaakt om een breed onderzoek uit te laten voeren naar wat er leeft en speelt vooral rondom de zondagopenstelling.

Het college kreeg de opdracht een onafhankelijk  onderzoek uit te laten voeren waarbij iedereen gehoord kon worden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeenteraad dan eind 2019 een goed onderbouwd besluit nemen over de koopzondagen in Ommen vanaf 2020.

De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode juli tot en met oktober 2019. Naast een uitgebreide vragenlijst zijn er ook diverse bijeenkomsten en gesprekken geweest. Er is daarnaast een  klankbordgroep bij het hele proces betrokken, waarin ondernemersverenigingen en kerken waren vertegenwoordigd. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. In de vergadering van 28 november nemen we als gemeenteraad een besluit over de openingstijden winkels en horeca  zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Uit het onderzoek blijkt dat een (kleine) meerderheid van de deelnemers aan de enquête voor uitbreiding van de 12 bestaande koopzondagen in Ommen is. Ook de breed samengestelde klankbordgroep heeft na veel dialoog geadviseerd om de winkeltijden vrij te geven en daarmee aan de winkeliers zelf over te laten wat te doen op de koopzondagen. Daarbij heeft de klankbordgroep geadviseerd om op zondag de winkels vanaf 12 uur open te laten gaan, dit ook in verband met de kerkgang. Overigens kunnen niet alle kerkgenootschappen zich vinden in het advies van de klankbordgroep.

De coalitie vindt dat het onderzoek naar behoren is uitgevoerd. Het college van B&W is naar aanleiding van het onderzoek en het advies van de klankbordgroep met het voorstel gekomen om de winkeltijden vrij te geven. Dat de coalitiepartijen verschillend over dit voorstel denken, heeft te maken met de verschillen in politieke kleur. De coalitiepartijen waarderen en respecteren om die reden elkaars standpunten. De drie partijen zullen tijdens de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad dan ook hun eigen politieke keuzes maken.

 

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten