Basisschool Sint Theresia ontvangt eerste beweegcontainer

Basisschool Sint Theresia in Steenwijksmoer is sinds vorige maand de trotse eigenaar van een ‘beweegcontainer’. Het is een container vol sport- en spelmateriaal voor buiten. De bedoeling is dat de leerlingen volop gebruik gaan maken van de attributen uit de container voor een ‘leuke, sportieve en gezonde’ invulling van hun pauze. 

 

De containers zijn in samenwerking met de gemeente Coevorden aangeschaft dankzij een bijdrage vanuit de zogenaamde NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dat budget is beschikbaar gesteld door de landelijke overheid met als doel om achterstanden als gevolg van corona in te halen. Het kan gaan om leerachterstanden, maar ook om bijvoorbeeld achterstanden op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast wordt ook ingezet op preventie en het voorkomen van (meer) achterstanden.

Het afgelopen jaar is de gemeente Coevorden met diverse partijen in de wijken, waaronder scholen en kinderopvanglocaties, in gesprek gegaan. Gekeken is wat de effecten van corona op de kinderen zijn en vervolgens hoe de NPO-gelden het beste ingezet kunnen worden om die effecten aan te pakken. Er kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan meer aandacht voor bewegend leren. Dit ook mede ingegeven door het feit dat onderzoek heeft uitgewezen dat sinds 2013 het aantal kinderen dat buiten speelt met zes procent is gedaald. Tegelijkertijd klonk in de gesprekken waardering voor de toegenomen aanwezigheid van de buurtsportcoach in en rond de scholen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten