Foto: Robert Bril

Winkels op zondag open in Ommen

Vanuit ondernemers, inwoners en bezoeker van Ommen is de behoefte  dat ook op zon- en feestdagen winkels open gaan. Het college van B&W wil tegemoet komen aan deze wens en stelt de gemeenteraad voor om de Verordening winkeltijden Ommen te wijzigen.

 

Om een ongestoorde kerkgang te garanderen, zijn de tijden dat winkels op zon-  en feestdagen open mogen tussen 12.00 uur tot 19.00 uur, zo is in het voorstel te lezen. De meerderheid van de winkeliers is voorstander om de keuze of zij hun winkel op zon- en feestdagen willen openen aan hen over te laten. Dat bleek uit een bijeenkomst met de ondernemers.

 

Tijdens de raadscommissie waarin een aantal varianten rond de winkeltijden aan de orde is geweest, bleek een meerderheid van de fracties voor de verruiming van de openingstijden is. Zij zijn voorstander omdat het voldoet aan de behoefte van de klant en ondernemer en omdat het een positieve impuls geeft aan de Ommense economie.

 

“We willen als gemeente de ondernemers ruimte geven om zelf hun te bepalen wanneer zij hun winkels openen. Zij weten tenslotte het beste wanneer de klanten hun inkopen willen gaan doen. Daarbij willen we wel dat zondagmorgen en –avond mensen die de kerk bezoeken dat ongestoord kunnen doen”, aldus burgemeester Ahne.

.

Op 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. In deze wet is nu geregeld dat de gemeenteraad mag beslissen om met name de winkeltijden op zon- en feestdagen in te vullen. Het voorstel om de verordening te wijzigen wordt naar verwachting nog voor het zomerreces in de gemeenteraad behandeld.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten