Ommen zet in op ondersteuning mantelzorgers

De gemeente Ommen wil mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaak. In samenwerking met de Mantelzorg Advies Raad is een plan opgesteld om mantelzorgers zo goed mogelijk te helpen om voor een naaste te zorgen. Het college wil hier de komende jaren extra geld voor vrij maken.

Een mantelzorger is iemand die intensief zorgt voor iemand in zijn omgeving. Dit kan bijvoorbeeld de zorg voor een ouder, kind of vriend zijn. Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor de samenleving. Zij zorgen ervoor dat mensen vaak langer thuis kunnen blijven en zijn voor iemand die hulp nodig heeft een belangrijke steunpilaar. Maar mantelzorg geven kan ook heel zwaar zijn. “Daarom willen we als gemeente hierbij ondersteunen”, vertelt wethouder Ko Scheele. “Samen met de Mantelzorg Advies Raad (MAR) hebben we gekeken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. We hebben bewust heel breed ingezet, omdat mantelzorg in veel verschillende vormen komt. Welke ondersteuning nodig is, verschilt per situatie.” Uit een enquête onder mantelzorgers in de gemeente Ommen blijkt dat ruim de helft van de ondervraagde mantelzorgers tevreden is met de ondersteuning die ze ontvangen. Wel is erbehoefte aan meer en duidelijker informatie, meer aandacht voor jonge mantelzorgers en de inzet van (zorg)vrijwilligers.

Deze uitkomsten zijn betrokken bij het nieuwe ondersteuningsplan. Samen met de MAR wordt een publiciteitscampagne ingezet om mantelzorgers beter te informeren. Jonge mantelzorgers worden via een project op de basisscholen bereikt. Hierbij worden de jonge mantelzorgers opgespoord en ondersteund en krijgen hun klasgenoten inzicht in de soms zware belasting van deze kinderen. Om mantelzorgers de mogelijkheid te bieden hun zorgtaken even neer te leggen kunnen zorgvrijwilligers worden ingeschakeld via Stichting Vrijwilliger Thuiszorg. Ook worden respijtdagen georganiseerd waar mantelzorgers geïnformeerd worden over relevante ontwikkelingen en waar ze in contact kunnen komen met lotgenoten. Voor jonge mantelzorgers worden respijtweekenden georganiseerd. In overleg met Carinova Mantelzorg wordt gekeken hoe deze weekenden nog aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor de jonge mantelzorgers.

Het komend jaar wordt in samenwerking met de Mantelzorg Advies Raad uitvoering gegeven aan de plannen. “Hierbij kijken we scherp naar wat werkt en wat niet. Ik vind het erg belangrijk dat de mantelzorgers tevreden zijn over de ondersteuning. We doen het voor hen, dus proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en ideeën”, aldus wethouder Scheele.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten