Alle berichten van jurre

Locaties pmd-bankjes zijn bekend

Bij de afsluiting van de aanpak #Terugwinnaars, vroeg wethouder Nico Lansink Rotgerink (foto) inwoners waar zij graag een pmd-bankje zouden zien. Daarop kwamen heel veel reacties binnen. Intussen is bekend waar de bankjes komen te staan.

 

Lees verder »

Ommen is weer een website rijker

 

De gemeente Ommen is een website rijker, www.vitaalommen.nl. Op deze website zijn antwoorden te vinden op vragen rondom sport, bewegen, welzijn, financiën, vervoer en gezonde leefstijl. Op het platform wordt verwezen naar lokale instanties, verenigingen en initiatieven die de inwoners van Ommen helpen bij een vitaler en gezond leven.

 

Lees verder »

Burgemeester opent Route 29

Burgemeester Maarten Offinga start donderdag 27 januari met de Route 29. Die middag wandelt hij door Radewijk, Hoogenweg en Venebrugge. Tips voor plekken die de burgemeester zeker moet bezoeken tijdens zijn wandeling zijn welkom. Iedereen kan een stukje meewandelen.

 

Lees verder »

Heskamp verlengt contract bij FC Ommen

Yves Heskamp en Hermen Hogenkamp blijven ook in het seizoen 2022/2023 verbonden aan FC Ommen als hoofdtrainer respectievelijk assistent trainer van het vlaggenschip. “De samenwerking tussen selectie en trainers verloopt tot dusver uitstekend, de spelersgroep is enthousiast over de aanpak en de trainers zien volop perspectief in zowel de huidige spelersgroep als de aanstormende jeugd”, aldus de club.

 

Lees verder »

Kindplein Oost concrete stap dichterbij

Stichting Floreant (CBS De Kardoen), Stichting OOZ (OBS Het Palet) en de gemeente Ommen hebben deze week een visiedocument getekend waarin de bouwstenen voor Kindplein Oost zijn opgenomen. Hiermee bezegelden beide basisscholen hun samenwerking en hun gezamenlijke ambitie om een rijk aanbod te creëren vanuit de doorgaande leerlijn voor opvang en onderwijs, elk met behoud van hun eigen identiteit.

Lees verder »

Lezing van Ccoba in de bibliotheek van Ommen

 

Geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Daarvoor staan de leden van het oude, internationale genootschap de Vrijmetselaren. In de Ccoba-lezing van dinsdag 14 december in de bibliotheek van Ommen neemt Huub Verberk het publiek mee in de wereld van de vrijmetselarij.

 

Lees verder »

Ommer bevrijdingsvlag weer op de markt

De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid introduceerde begin dit jaar de Bevrijdingsvlag van Ommen. Deze originele vlag, ter ere van de bevrijding en de vrijheid van de hele gemeente Ommen, is ontworpen door veteraan Bas Bosscher. De vlag is vanaf vrijdag te koop.

De vlag wapperde tijdens het bevrijdingsweekend van 10 en 11 april bij alle scholen en gemeentelijke gebouwen. Ook particulieren werd de mogelijkheid geboden om een vlag te bestellen. Ronald Bakker van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid: “Dit was echter zo’n succes, dat we helaas niet aan alle vragen konden voldoen. Daardoor hebben we veel mensen teleur moeten stellen. We hebben toen aangekondigd met een vervolg op de actie te komen. Deze gaat binnenkort van start. Iedereen die alsnog rond 10/11 april een bevrijdingsvlag wil laten wapperen bestaat de mogelijkheid om een bevrijdingsvlag te kopen.”
De vlaggen zijn vanaf vrijdag 26 november te koop bij Molen de Lelie aan het Molenpad 7 in Ommen. Wie niet in de gelegenheid is om de vlag daar te kopen, zijn de vlaggen online te bestellen via de webshop op de site van de stichting Ommen 75 jaar Vrijheid.
De kosten van de gevelvlag 100x150cm zijn €17,50.
De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft opdracht gegeven voor het ontwerpen van een Bevrijdingsvlag voor de Gemeente Ommen. Op 10 en 11 april 1945 kwam er in Ommen een
einde aan de Tweede Wereldoorlog, nadat de Canadese soldaten van de Manitoba Dragoons Ommen hadden bevrijd.

Nieuw insectenhotel op bedrijvenpark Haardijk

Ondernemers van het bedrijvenpark Haardijk hebben samen met de gemeente Hardenberg gezorgd voor een insectenhotel met bankje aan de Lange Spruit. Voorzitter Robert Kuiper van parkmanagement Haardijk licht toe: “Tijdens een lunchwandeling kunnen medewerkers even gaan zitten op het bankje om de natuurlijke werkomgeving van dichtbij beleven. Dit draagt vaak positief bij aan de productiviteit van medewerkers.”

 

Lees verder »

Pekelbrug wordt vervangen

De Pekelbrug in de Pekeldijk bij Radewijk (op de grens met Duitsland) wordt door het Waterschap vervangen. De werkzaamheden duren een kleine vier maanden, van maandag 29 november 2021 tot en met vrijdag 25 maart 2022.

 

Lees verder »

Vechtoever vrij van hindernissen voor goede afvoer hoogwater

Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór woensdag 1 december te verwijderen.

Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Vanaf maandag 6 december controleert het waterschap hierop. Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselse Vecht.
Om wateroverlast tegen te gaan, moet daarom het zomerbed van de rivier weer worden vrijgemaakt.
Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winterperiode buiten haar oevers treedt. Ook kunnen ze stuwen en sluizen beschadigen als ze
losschieten en bij hoogwater meedrijven.
De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier, met zeer wisselende waterstanden: ’s zomers soms laag, ’s winters nogal eens hoog.

WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijk van
deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Saxenburgh zoekt hulp bij realisatie Tuinen van Ontmoeting

 

Saxenburgh wil zich graag inzetten om de ontmoeting tussen buurtgenoten en cliënten van de woonzorgcentra Oldenhaghen, Nijenhaghen, ’t Vlierhuis en Dagcentrum De Stekkenkamp in Ommen te bevorderen. Het plan is opgevat om bij deze locaties ‘Tuinen van Ontmoeting’ te realiseren. Om dit financieel mogelijk te maken, heeft de Regiobank Ommen in samenwerking met de Stichting Vrienden Saxenburgh een crowdfunding-actie opgezet.

Lees verder »

Gemeenteraad Hardenberg stelt begroting 2022 definitief vast

De gemeenteraad van Hardenberg heeft de Begroting 2022 vastgesteld. De gemeenteraad toonde zich tevreden over de sluitende begroting, met voldoende geld voor investeringen en de algemene reserve. Voordat de begroting werd vastgesteld stelde de gemeenteraad verschillende wijzigingen voor. Zo komt er aanvullend onder andere een Energiefonds, extra geld voor fietspaden en een onderzoek naar uitbreiding van de skatebaan Kruserbrinkpark.

 

Het vaststellen van de begroting voor volgend jaar is één van de belangrijkste momenten voor de raad om sturing te geven. Omdat het over alle plannen voor volgend jaar gaat, is hier een aparte raadsvergadering over. Alle partijen geven hun visie op de plannen die de komende jaren nodig zijn (de Algemene Beschouwingen).

Tijdens de raadsvergadering van vorige week stelde de raad meerdere wijzigingen voor met verschillende moties en amendementen die door verschillende politieke partijen werden ingediend. In totaal werden tien moties en twee amendementen met een meerderheid van stemmen aangenomen waarna de begroting werd vastgesteld.

Inloopspreekuur OV in Ommen

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Donderdag 2 december is het de beurt aan Ommen. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.

 

Lees verder »

Heren TC Ommen succesvol in de najaarscompetitie

 

 

Twee heren teams van Tennisclub Ommen (TCO) zijn zeer succesvol geweest in de najaarscompetitie van de KNLTB. Ze zijn beide kampioen geworden. Het eerste team bij de mannen 17+ derde klasse zaterdag en de heren 35+ in de vierde klasse, op de vrijdagavond. TCO deed met vijftien teams mee aan de senioren-competitie.

Lees verder »

‘Klimaatverandering vraagt ook in Hardenberg om aanpak’

Samen met 66 andere gemeenten en waterschappen doet de gemeente Hardenberg mee aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Aansluiten bij ZON past bij de noodzaak die de gemeente ziet om in te spelen op het veranderende klimaat. Wethouder Alwin te Rietstap: “We zien om ons heen de gevolgen van het klimaat dat verandert. Klimaat en water hebben echter geen grenzen en daarom is samenwerken zo belangrijk. We kunnen en hoeven het als gemeente niet alleen te doen.”

 

Lees verder »

Burgemeester Offinga wandelt vanaf 2022 de Route 29

 

Burgemeester Maarten Offinga start in januari 2022 met de Route 29. Hij wandelt vanaf dan elke maand door één van de 29 kernen in de gemeente. Inwoners zijn welkom om een stukje mee te wandelen en te laten zien wat hun woonomgeving bijzonder maakt. Door de Route 29 te wandelen wil Maarten Offinga de kernen en inwoners nog beter leren kennen. De Route 29 start op 27 januari 2022 in Radewijk, Hoogenweg en Venebrugge.

 

Lees verder »