Hondenbeleid in gemeente aangepast

De gemeente heeft het hondenbeleid gewijzigd en daarom worden er hondenpoepafvalbakken (bij) geplaatst en hondenuitraasvelden gerealiseerd in de gemeente. Inwoners wordt gevraagd om via de site van de gemeente te reageren op de mogelijke locaties hiervan.

De hondenpoepafvalbakken zijn makkelijk te herkennen aan de groene kleur met een afbeelding van een hond. Zo mogelijk, worden bestaande afvalbakken gebruikt of worden nieuwe bakken geplaatst. De bakken worden wekelijks geleegd. Als het mogelijk is wordt ook combinatie gezocht met de ondergrondse afvalinzamelingen.

De hondenuitraasvelden zijn herkenbaar door tekstborden, een zitbank en een hondenpoepafvalbak. Op deze uitraasvelden mogen honden los lopen als de eigenaren hun honden onder controle hebben.

Met het Waterschap Vechtstromen vindt overleg plaats of de dijk langs het Ommerkanaal als uitraasveld mag worden gebruikt. De gemeente onderzoekt verder nog of er een tijdelijke locatie voor een hondenuitraasveld op bedrijvenpark De Rotbrink kan komen. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gepubliceerd.

Geef uw reactie
Overzichtstekeningen met de voorgestelde locaties van de bakken en de velden zijn online beschikbaar. Via deze link leest men ook hoe een reactie ingestuurd kan worden als er een locatie gemist wordt en als iemand van mening is dat de bakken en/of uitraasveldjes beter op een andere plek kunnen komen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten