Gemeente Ommen zoekt balans in belastingplan

Het college van B&W heeft met Lasten in balans een belastingplan voor de komende jaren opgesteld. In het bestuursakkoord werd eerder al afgesproken om een financieel duurzaam beleid te voeren voor de periode tot en met 2022. Het belastingplan is daarbij één van de dragers.

Wethouder Ko Scheele: ‘De inkomsten, die we uit het innen van belastingen krijgen, vormen ongeveer een derde deel van onze totale inkomsten. Het college gaat hier behoedzaam mee om. Ommen kent nu over het algemeen een gezonde financiële situatie waarbij we goede voorzieningen kunnen bieden. Met het belastingplan zoeken we een gebalanceerde verdeling in de inkomsten uit belastingen die we opleggen. Inwoners, toeristen betalen in Ommen allemaal een deel. En voor mensen met een smalle beurs handhaven we het kwijtscheldingsbeleid.’

Woonlasten vergeleken met de regio

In Ommen wordt € 769 betaald door een meerpersonenhuishouding met eigen woning. Dat is iets meer dan het gemiddelde in Overijssel (€ 740). Daarbij geldt wel dat door het scheiden van afval dit huishouden gemiddeld € 18 eur0 bespaart.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord werd vorig jaar afgesproken dat de hondenbelasting in Ommen wordt afgeschaft. Dit is in het belastingplan vastgelegd. Dit kost de gemeente € 45.000.

Ook werd afgesproken dat de belasting voor verenigingen, die eigenaar zijn van onroerend goed, wordt verminderd. Voorgesteld wordt  het OZB-tarief te halveren.

Dit kost de gemeente € 35.000.

Wethouder Ko Scheele:  ‘In het bestuursakkoord is afgesproken dat de forenzenbelasting verlaagd zou worden. Dat is inmiddels besloten. Daarnaast worden de onroerend zaak belasting (ozb) en toeristenbelasting alleen verhoogd met de inflatiepercentages.

We gaan bij de leges uit van kostendekkende tarieven, behalve wanneer het tarief buitensporig hoog zou worden. Dat is de reden waarom het begraafrecht en de leges voor kleine bouwprojecten niet kostendekkend zijn.’

Het belastingplan wordt in september besproken in de gemeenteraad van Ommen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten