CTP Veldzicht wil uitbreiden; plan voor 24 extra patiënten

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht heeft plannen om te gaan uitbreiden. Bedoeling is dat er binnen de hekken van de kliniek een nieuw gebouw komt, waar plek is voor 24 patiënten. Als alle lichten op groen komen te staan, verwacht Veldzicht over 2,5 jaar de eerste schop in de grond te kunnen zetten voor de nieuwbouw.

“De plannen zijn nog niet in beton gegoten”, legt René Tingen, procesmanager Integrale veiligheid en Huisvestingsprojecten van Veldzicht uit. “Zeker is in elk geval dat de geplande nieuwbouw een plek krijgt binnen de hekken van Veldzicht, op het deel waar de hoogste mate van beveiliging geldt. We zijn nu bezig met het opstellen van een programma van eisen, waarin staat wat we precies willen bouwen. Als dat gereed is, gaan we een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Maar dat zal op zijn vroegst pas volgend jaar gebeuren.”

Om eventuele misverstanden te voorkomen, benadrukt Tingen dat de voorgenomen uitbreiding helemaal los staat van de vorig jaar afgeblazen bouwplannen voor een zogenoemde Beschermde
Woonvoorziening Veldzicht. Dit ging om de (tijdelijke) opvang van maximaal 20 ongedocumenteerde vreemdelingen die kampen met psychiatrische problemen. Hiervoor was een locatie op het oog direct naast Veldzicht, buiten de hekken. Vanuit het dorp was hier flinke weerstand tegen. Omdat de noodzaak voor zo’n voorziening ontbrak, ging het bouwplan uiteindelijk definitief van tafel.

De structurele uitbreiding waar nu sprake van is, komt op dezelfde plek als de eerder beoogde opvang voor ongedocumenteerden. Dus op het grasveld naast Huize Erica, binnen de beveiligde
setting van Veldzicht. Het bestaande hekwerk zal hiervoor worden verlengd. “Belangrijk verschil is dat de toekomstige patiënten, afgezien van eventueel verlof, niet buiten de kliniek komen”,
benadrukt Tingen. “Bij de vorige bouwplannen was er juist sprake van een doelgroep die zich deels vrij buiten de kliniek mocht bewegen.”

De uitbreiding van Veldzicht betreft 24 plaatsen. De exacte doelgroep is nog niet vastgesteld. Wel is het zeker dat het gaat het om forensische patiënten op beveiligingsniveau 4, het hoogste
beveiligingsniveau binnen Veldzicht. Onder deze doelgroep vallen de patiënten met een tbs-maatregel of gedetineerden met psychiatrische problematiek.

“Vanochtend zijn zowel onze eigen medewerkers als diverse direct betrokken in het dorp door ons persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen nieuwbouw”, vertelt Ton van Duijnhoven. Hij is sinds 1 maart waarnemend algemeen directeur in Veldzicht en kon zijn medewerkers dus direct goed nieuws brengen. De kersverse directeur is blij met de uitbreiding. “Het geeft aan dat we er als Veldzicht goed opstaan en dat ons werk ertoe doet. De uitbreiding van 172 naar 196 bedden levert naar schatting zo’n 35 extra arbeidsplaatsen op. Dat is natuurlijk een plezierige ontwikkeling voor
Veldzicht en omgeving.”

Veldzicht kondigde vorig jaar, rond de veelbesproken en uiteindelijk afgeblazen plannen voor de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen, al aan de communicatie richting het dorp te willen verbeteren. Het zo vroeg mogelijk informeren van de bevolking over de huidige uitbreidingsplannen past in dat streven. “En we hebben nog meer ideeën om de band met het dorp, die van oudsher goed is, verder te verstevigen, zo verklapt de nieuwe directeur. “Binnenkort treden we daarover naar buiten.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten