Basisschool Hoogengraven groenste schoolomgeving van Overijssel

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft basisschool Hoogengraven uit Ommen uitgeroepen tot groenste
schoolomgeving van Overijssel. Wethouder Ko Scheele overhandigde op 16 november de school een plaquette en plantte een appelboom op het schoolplein vanwege dit heugelijke feit.

Op basis van analyses van satellietbeelden heeft de Stichting, samen met Cobra Groeninzicht, het groen van
alle Nederlandse scholen in beeld gebracht. De Daltonschool, net buiten de bebouwde kom van Ommen,
scoorde daarbij het hoogst in Overijssel wat betreft de hoeveelheid groen rond de school, de hoeveelheid
groen in de buurt van de school, de afstand tot het dichtstbijzijnde postzegelbosje en de groenheid van de
speelvoorzieningen.

 

Wethouder Scheele: “Het is fantastisch wat Hoogengraven doet aan ‘groen’ onderwijs. Naast dat de school in een bosrijke omgeving ligt, betrekken zij ook de omgeving in hun onderwijs. Het spelenderwijs bijbrengen van kennis in de natuur is een perfecte combinatie en een voorbeeld voor andere scholen”.
Nationale Boomfeestdag legt uit dat een groene schoolomgeving voor kinderen iedere dag een feest is omdat
het uitdagender is om te spelen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen in een groene omgeving
beter presteren, minder ziek zijn, minder overgewicht hebben en zelfs slimmer worden. Al die planten, bomen
en struiken zijn daarnaast ook waardevol voor de biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van de
woonomgeving.
Directeur Harry Muskee is trots op de uitverkiezing. “We zijn maar een kleine school. Daarnaast heeft
Stegeren geen woonwijk, de meeste leerlingen komen hier dus niet uit de rechtstreekse omgeving. We
merken dat veel ouders kiezen voor onze vorm van onderwijs en deze prachtige omgeving. De komende jaren
hopen we nog veel meer kinderen te verwelkomen op onze school.”
Het doel van deze prijs is om de gemeente, school en andere betrokkenen te stimuleren het gesprek te voeren
over het zo groen mogelijk houden, of het groener maken van de schoolomgeving voor kinderen. Het is de
wens van Stichting Nationale Boomfeestdag dat alle kinderen kunnen opgroeien in een groene, gezonde omgeving. De stichting wil scholen en gemeenten aanmoedigen de directe leer- en speelomgeving van de kinderen (verder) te vergroenen onder het motto ‘Samen maken scholen en gemeenten Nederland groen!”

 

(Ingezonden bericht)

Artikel delen:
Gerelateerde berichten