Start realisatie nieuwe en cruciale stuw in Balkbrug

De afgelopen jaren was er in Balkbrug herhaaldelijk sprake van wateroverlast. Om dit terug te dringen heeft de gemeente Hardenberg diverse maatregelen in en rondom Balkbrug uitgevoerd. De laatste daarvan staat nu op het punt van beginnen. Namelijk de realisatie van een stuw aan de zuidkant van Balkbrug, nabij Veldzicht.

 

Vanaf 2014 kwamen er meldingen binnen van bewoners over wateroverlast in een aantal straten in Balkbrug. Naar aanleiding van deze meldingen organiseerde de gemeente Hardenberg een bewonersavond en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met als doel het oplossen van de wateroverlast in Balkbrug.

Doorgaans stroomt rioolwater op een aantal punten de sloten (overstort). In Balkbrug heeft onderzoek uitgewezen dat de overstort te ver van de wijk ligt, waardoor het water in de straten De Omloop en De Wieken niet goed wegliep. Om dit op te lossen moest er een beter punt komen voor de overstort. Hierop is besloten een eerder gebruikte overstort weer in werking te stellen, dicht bij de betreffende wijk. Dit bleek later nog niet voldoende te zijn om wateroverlast te kunnen voorkomen in beide straten. Om die reden is er in 2017 een aanvullend onderzoek opgestart, waarna de weg is aangepast zodat het overtollige water via een goot in de juiste richting kon wegstromen. Ook is er naast de volkstuinen een retentievijver aangelegd en zijn er wadi’s gecreëerd.

 

Als laatste maatregel zal er binnenkort een stuw nabij Veldzicht worden geplaatst. Deze moet ervoor zorgen dat het water in de sloot bij Balkbrug laag blijft bij hevige regenval. Als het water in de sloot namelijk laag blijft, kan het water uit Balkbrug beter wegstromen en wordt wateroverlast in de straten voorkomen. De gemeente Hardenberg gaat de stuw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta realiseren.

De werkzaamheden starten medio maart. Tijdens deze werkzaamheden zal er een tijdelijke omleiding voor fietsers worden aangelegd. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 10 weken en zal de oplevering plaatsvinden in mei/juni 2022.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten