Waterschap Vechtstromen lid van EUREGIO

Waterschap Vechtstromen is als lid toegetreden tot het grensoverschrijdend samenwerkingsverband EUREGIO. Een verandering in de organisatie van de EUREGIO maakt dit mogelijk. Op een speciale EUREGIO-bijeenkomst afgelopen vrijdag in de Bürgerhalle in Gronau werd tijdens een bijzondere ledenvergadering de oude EUREGIO opgeheven en de EUREGIO in de nieuwe vorm opgericht.

Daarna volgde de benoeming van de leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de raad en de commissies. Vechtstromen heeft twee zetels in het algemeen bestuur van de EUREGIO, één zetel in de EUREGIO-Raad, het politieke orgaan van de EUREGIO, en één (met waterschap Rijn en IJssel) gedeelde zetel in de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Namens Vechtstromen nemen Wim Stegeman (dagelijks bestuurslid) en René Ekelmans (algemeen bestuurslid) zitting in het algemeen bestuur van de EUREGIO.

Stegeman vertegenwoordigt Vechtstromen daarnaast in de EUREGIO-Raad en in de commissie. Binnen het uitgebreide politiek/bestuurlijk netwerk van de EUREGIO zoekt het waterschap vanuit zijn watertaken de verbinding met partners en stakeholders. Watergraaf Stefan Kuks: “Door ambities te verbinden en doelen te koppelen, creëren we samen maatschappelijke waarde en leveren we bovendien een bijdrage aan de regionale economie”. Vechtstromen wil zich binnen de EUREGIO inzetten voor de (stedelijke) wateragenda, met als centraal thema klimaatverandering.

Over EUREGIO

De EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, Kreise en waterschappen. Het gebied van de EUREGIO bestrijkt ca. 13.000 km² en telt ca. 3,4 miljoen inwoners. Aan Nederlandse kant omvat het gebied de regio‘s Twente en Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe, aan Duitse zijde het Münsterland, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de stad en de Landkreis Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland. Doel van de EUREGIO is om zowel de sociaal-culturele samenwerking als de sociaal-economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten