Dikke Den terug in Laarbos

Met het herplanten van een nieuwe Dikke Den en het weer zichtbaar maken van de Middeleeuwse Kasteelmotte heeft Landgoed Het Laar in Ommen weer een stukje geschiedenis terug gekregen. De Dikke Den is na 55 jaar weg geweest te zijn weer terug geplant op de historische plek in het Laarbos. En zijn de contouren van een oude burcht op het landgoed weer zichtbaar gemaakt. Niet ver van deze plek werd later Huize Het Laar gebouwd.

Lees verder »

Ommen in 2030 duurzaam bereikbaar

Het college van B&W van Ommen heeft besloten de concept Verkeersvisie Ommen 2030 ‘Duurzaam Bereikbaar’ vanaf woensdag 4 januari 2017 zes weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen inwoners, organisaties, ondernemers en overige belanghebbenden hun mening en suggesties over de concept verkeersvisie geven in een inspraakreactie. De concept verkeersvisie is vanaf die datum in te lezen op het gemeentekantoor en te lezen op de website van de gemeente Ommen.

Lees verder »

LPO daagt u uit

Er is in Ommen veel gebeurd de laatste jaren. Door foute keuzes en de crisis heeft Ommen veel geld verloren. De financiële positie staat, mede door de Drieslag, zwaar onder druk. De reserves zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. De belastingen zijn ondertussen al fors verhoogd, zowel voor inwoners, toeristen als forensen.

Ook de zelfstandigheid als gemeente staat ter discussie. Wat moet er gebeuren om het huishoudboekje weer op orde te krijgen? Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Welke investeringen moeten er wel en welke investeringen moeten er niet gedaan worden de komende jaren?

Lees verder »

Bachkoor stelt zich open voor projectzangers- en zangeressen

Opnieuw biedt het Sallands Bachkoor zangliefhebbers de mogelijkheid om op projectbasis mee te zingen in een groot oratorium. Was het in november een Mozartconcert waarin gelegenheidszangers samen met de vaste leden van het Sallands Bachkoor prachtige muziek maakten, vanaf 16 januari studeert het in Ommen gevestigde koor Bachs beroemde Matthäus Passion in.

Lees verder »

Derk en Alie van der Zwaag-Leideman 50 jaar getrouwd

Derk en Alie van der Zwaag-Leideman waren woensdag 21 december 2016 maar liefst 50 jaar getrouwd. Zij hebben dit gevierd in ‘De Kern’ in de Bouwstraat in Ommen. Aan het balkon van het appartement hangt een prachtig spandoek met daarop de tekst ‘Dit echtpaar heeft het voor elkaar. Ze zijn nu al 50 jaar een paar.’ Op vrijdag 23 december bracht burgemeester Mark Boumans het bruidspaar een bezoek.

Lees verder »

Saxenburgh Groep trots op geslaagde zorgmedewerkers

Blij zijn de verzorgenden IG en verpleegkundigen van de Saxenburgh Groep met hun diploma. Trots is de organisatie op deze medewerkers die in vijftien maanden tijd hun kennisniveau op peil brachten. Met het diploma hebben de afgestudeerden het wettelijke bewijs dat ze goede en veilige zorg kunnen bieden aan cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Donderdag 15 december nam de eerste groep Saxenburgh Groep medewerkers het diploma in ontvangst bij het Alfa College in Hardenberg.

Lees verder »

Ommermars ontvangt provinciale subsidie

Het burgerinitiatief Ommermars ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat is een mooie opsteker voor de werkgroep Ommermars, die al meer dan een jaar, in nauwe samenwerking met verschillende Ommer basisscholen en Ommenaren, een plan ontwikkelt om de Ommermars bij de kern Ommen om te vormen tot stadsnatuur. Een plek waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan in de natuur en waar Ommenaren kunnen wandelen en recreëren langs het water.

Lees verder »

Communicatie op maat voor Hardenberg – Ommen

Enkele weken na de lancering hebben zich al tientallen bezoekers ingeschreven voor het Platform Hardenberg – Ommen. Het platform is een webtoepassing met informatie over de projecten langs de Vecht tussen Hardenberg en Ommen. Bewoners, recreanten, agrariërs, ondernemers en overige betrokkenen krijgen actuele informatie op maat over de ontwikkelingen in dit deel van het Vechtdal.

Lees verder »

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels veilig

Uit uitgebreid onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  blijkt dat op kunstgras met rubberkorrels veilig gesport kan worden. Het college van de gemeente Ommen onderschrijft deze conclusies en ziet geen aanleiding het spelen op de kunstgrasvelden te verbieden. In gemeente Ommen liggen zeven kunstgrasvelden en de betrokken clubs zijn geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek.

Lees verder »

Aanmeldingen open voor ‘Overijssel Verwoord’

Wie schreven de beste boeken van Overijssel in 2016? En wie is hét dialecttalent van Overijssel in 2017? Daar komt u achter tijdens Overijssel Verwoord. In het voorjaar van 2017 vindt de feestelijke verkiezingsavond plaats waarbij het Overijssels Boek van het Jaar 2016 en de winnaar van de Schriefwedstried worden gekozen. Het is tot en met 22 januari 2017 mogelijk een boektitel aan te dragen voor de boekenprijs. Tot en met 31 maart 2017 kunnen streektaalverhalen worden ingezonden.

Lees verder »

Wond expertisecentrum gaat van start in Coevorden

Per 2 januari start in Coevorden het wond expertisecentrum, een samenwerking tussen de Saxenburgh Groep en Icare in Coevorden/Dalen. Complicerende, niet-genezende wonden vormen een uitdaging. De impact op de kwaliteit van leven alsmede de kosten die gemoeid gaan met de wondzorg is groot. Met het realiseren van een wond expertisecentrum (vanaf nu WEC genoemd) wordt goede zorg geboden, leidt een efficiënte aanpak tot snellere genezing en worden kosten gereduceerd.

Lees verder »

Deelname aantal studenten vakwedstrijden Alfa-college verdriedubbeld

Ook dit jaar doet het Alfa-college weer mee aan Skills Heroes, de vakwedstrijden waarin MBO’ers hun talenten laten zien en strijden om een finaleplaats. Het aantal studenten dat in schooljaar 2016-2017 meedoet aan de kwalificatiewedstrijden is zelfs bijna verdriedubbeld ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit jaar doen er twintig leerlingen mee terwijl dit er vorig jaar zeven waren.

Lees verder »

Kaarsjes op de Vechtbrug om armoede te belichten

In veel gezinnen wordt reikhalzend uitgekeken naar de kerstdagen. Wat moet er allemaal aangeschaft worden om met het kerstdiner nóg grootser en overvloediger uit te pakken dan vorig jaar? Voor sommigen is de kerst bepaald helemaal geen feestelijk gebeuren: zij zijn zich met dit soort dagen juist extra bewust van hun situatie: een smalle beurs, waardoor er van overvloed weinig sprake is.

Lees verder »

Bijzondere nachten

Evenmens, informele zorg voor elkaar (voorheen Vrijwillige Thuiszorg) weet uit ervaring dat familie die thuis zorgt voor een zieke zeer gebaat kan zijn met extra ondersteuning in de nacht. Familie kan dan rustig doorslapen in de wetenschap dat er iemand is voor hun naaste en houdt hierdoor overdag energie over om dan de zorg weer op zich te nemen.

Evenmens is regelmatig op zoek naar bijvoorbeeld een zorgvrijwilliger die bij een zorgvrager willen zijn die net is ontslagen uit het ziekenhuis en nog niet alleen ’s nachts thuis kan zijn.

Lees verder »