Alle berichten van Redactie

Ommen bouwt en vernieuwt

De gemeente Ommen heeft in 2017 verder gebouwd en geïnvesteerd in Ommen. Ook is aandacht besteed aan het vernieuwen van zorg en welzijn. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2017 meer geld overhoudt dan was verwacht. Het college van B&W stelt voor om het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve.

Lees verder »

ChristenUnie Ommen komt met een verrassende kandidaat-wethouder

De ChristenUnie Ommen komt met een verrassende kandidaat voor het wethouderschap in Ommen. Bart Jaspers Faijer – tot op dit moment wethouder in Staphorst – is bereid een overstap naar Ommen te maken. De ChristenUnie Ommen is blij met deze bijzondere ‘transfer’.

Bart Jaspers Faijer (49 jaar) is door de ChristenUnie in Ommen gevraagd om kandidaat-wethouder te zijn. ,,Hoewel ik tot nu toe met veel plezier wethouder ben in Staphorst, wil ik de uitdaging in Ommen niet laten liggen en kies ik ervoor mijn loopbaan als het kan daar voort te zetten.” De ChristenUnie Ommen wil graag een ervaren wethouder in het college. Met Bart Jaspers Faijer denken fractie en partij daarvoor een uitstekende kandidaat te hebben. Bovendien brengt hij zijn brede ervaring en netwerk als voormalig directeur van Stimuland in. Juist een gemeente met een groot landelijk gebied, veel recreatie en verschillende kernen kan veel aan die bestuurlijke kennis van Jaspers Faijer hebben. Tijdens zijn wethouderschap heeft hij zich intensief bezig gehouden met onderwerpen als de Omgevingsvisie, de decentralisatie van de Wmo, de woningbouw en de nieuwe gemeentelijke werkwijze EPOS.’

In Ommen liggen diverse forse opgaven te wachten. ,,De ChristenUnie heeft daar de vorige periode geen deel uitgemaakt van de coalitie en het college, dus er zijn veel ambities, ook als het gaat om het proces van bestuurlijke vernieuwing en bestuurskracht. Ik denk dat ik mij daar goed kan blijven ontwikkelen. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn periode in Staphorst en ben benieuwd naar mijn toekomst in Ommen. De Ommer gemeenschap kan in mij een betrokken wethouder verwachten. Ik ga voor vormen van coöperatief bestuur.”

Bart Jaspers Faijer kent Ommen op zijn duim vanuit de tijd dat hij directeur was van Stimuland en kantoor hield in Ommen en Vilsteren. ,,Daar heb ik ook geleerd netwerken te bouwen en samenwerking met strategische partners te organiseren.” Voor zijn tijd bij Stimuland werkte Bart Jaspers Faijer zes jaar als directeur van een landbouwprogramma in Burkina Faso. Als voorzitter van een schoolbestuur en ouderling van de Hervormde Gemeente te Rouveen heeft hij zich ook op andere maatschappelijke terreinen actief ingezet. Voor de ChristenUnie is hij actief als voorzitter van de programmacommissie voor de Provinciale Staten 2019.

Vrijwilligers VacatureBank Ommen

In Ommen worden veel activiteiten mogelijk gemaakt door vrijwilligers! Vrijwilligerssteunpunt Ommen presenteert op www.vrijwilligerssteunpuntommen.nl het aanbod van vrijwilligers en de vacatures van organisaties die vrijwilligers zoeken.

Lees verder »

Afvalinzameling verplaatst in verband met de feestdagen

In verband met de feestdagen in april en mei wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd.

Voor de gemeente Ommen gelden de volgende gewijzigde inzameldagen:

  • De inzameldag van vrijdag 27 april wordt verplaatst naar zaterdag 28 april.
  • De inzameldag van donderdag 10 mei wordt verplaatst naar zaterdag 12 mei.

U kunt op de bovenstaande gewijzigde data de container vóór 07.00 uur aan de straat neerzetten.

Milieubrengstation
Het ROVA-milieubrengstation aan de Ommerweg in Rheezerveen is gesloten op vrijdag 27 april, donderdag 10 mei en maandag 21 mei.

Bron: www.ommen.nl

Leerlingen in actie tegen zwerfvuil

Wethouder Theo Katerberg heeft op de Sint Willibrordusschool in Vilsteren het startsein gegeven voor de Week van Mooi Schoon. De school maakt samen met 15.000 andere leerlingen uit zeventien ROVA-gemeenten de straten op om de omgeving van hun school vrij te maken van zwerfvuil.

Van maandag 16 april tot en met vrijdag 20 april doen er bijna tweehonderd scholen mee aan de Week van Mooi Schoon, een initiatief van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA.

Voorzien van opvallende hesjes en handschoenen en gewapend met knijpertjes en vuilniszakken, hebben de kinderen in de omgeving van de school zwerfvuil opgeruimd. Ze werden daarbij begeleid door leerkrachten en ouders. Het ingezamelde zwerfvuil wordt door ROVA opgehaald.

Startsein door wethouder Theo Katerberg
In Ommen doen deze week veertien scholen mee. Wethouder Theo Katerberg is speciaal om het startsein te geven voor de Week van Mooi Schoon naar de school gekomen. “Iedereen voelt zich fijner in een schone omgeving, daarom is het heel goed dat jullie je hiervoor inzetten. Om jullie te bedanken voor jullie inzet krijgen jullie allemaal een speciaal cadeau,” aldus de wethouder.

Alle leerlingen die dit jaar meededen met de Week van Mooi Schoon ontvingen een bijzonder cadeau. Het Grondstoffen kwartetspel, vol interessante weetjes over grondstoffen, zwerfvuil en afval.

Week van Mooi Schoon
De Week van Mooi Schoon is samenwerkingsproject dat geïnitieerd is door ROVA. In samenwerking met 17 ROVA-gemeenten en scholen uit het basisonderwijs wordt zwerfvuil opgeruimd en worden de leerlingen bewustgemaakt van het belang van een schone leefomgeving.

Bron: www.ommen.nl

Rectificatie

Door een fout van onze zijde is in de laatste editie van het Ommen-Hardenberg Magazine (maart 2018) een fout geslopen. In het artikel vraag het de specialist van De ScheidingsMakelaar Zwolle is per abuis een foute vraag geplaatst waardoor vraag en antwoord nu niet overeenkomen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan en plaatsen hierbij alsnog de juiste vraag met het bijbehorende antwoord.

Lees verder »