Alle berichten van Redactie

Zwembad De Kiefer weer open

Het college van burgemeester en wethouders heeft na een onafhankelijk onderzoek en op advies van veiligheidskundigen van bedrijf Aboma dinsdag 16 januari 2018 besloten om het volledige systeemplafond van zwembad De Kiefer in Dedemsvaart te vernieuwen.

Lees verder »

Hollands Glorie

In Theater Carrousel draait de toneelvoorstelling Hollands Glorie op zaterdag 17 maart over het (liefdes)leven van schilders als Rembrandt, Rubens en Van Gogh. Hollands Glorie is een indrukwekkende voorstelling over het werk en het leven van de oude Hollandse en Vlaamse Meesters.

Lees verder »

Vechttrofee

Jaarlijks reikt Vechtdal Marketing de Vechttrofee uit aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om de naam van het Vechtdal in positieve zin uit te dragen.

Lees verder »

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Ommen

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

De afdeling Ommen is op zoek naar Maatschappelijk Begeleiders en Juridisch Medewerkers Vluchtverhaalanalyse. De Maatschappelijk Begeleiders ondersteunen vluchtelingen met een verblijfsstatus die in Ommen komen wonen. Zij maken hen wegwijs in Ommen en gaan mee naar arts, school, en winkels. Ze helpen ook met thuisadministratie en het bekend raken met Nederlandse normen en waarden.

De Juridisch Medewerkers brengen op systematische wijze het vluchtverhaal van asielzoekers in kaart door bestudering van het dossier en het bevragen van de cliënt over punten in het asielrelaas die onduidelijk zijn gebleven, onvoldoende naar voren zijn gekomen, tegenstrijdig lijken, et cetera. Op die manier wordt het asielrelaas verder uitgediept en onderbouwd.

Voor meer informatie: vrijwilligerssteunpuntommen.nl.

Kinderen scheiden niet

Tijdens de opleiding familiemediation moeten wij, de studenten, met onze ogen dicht zitten terwijl we een ballon vasthouden. De docent loopt dreigend om ons heen en prikt af en toe een ballon kapot. Ik voel me bang en onzeker. Wanneer komt er weer zo’n harde knal en hopelijk prikt zij niet mijn ballon kapot. Een mooie metafoor van hoe een kind zich kan voelen in een onstabiele thuissituatie.

Lees verder »

Succesvolle workshop Energieneutraal Verbouwen vindt in januari opnieuw plaats

Vorig jaar meldden we al dat de gemeente Ommen huiseigenaren ondersteunt bij het energieneutraal maken van hun woning, o.a. door middel van advies en gratis workshops Energieneutraal Verbouwen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers voor te bereiden op wat er praktisch gezien komt kijken bij een dergelijk verbouwingsproject. Na een zeer succesvolle eerste workshop op 12 december 2017, zijn er nu nog een soortgelijke workshop én een vervolgworkshop gepland voor begin dit jaar. Hier een kort overzicht van wat u staat te wachten.

Lees verder »

Medewerkers BOH verhuizen

De medewerkers van de BOH die nu in het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) werken, verhuizen in het weekend van 17 februari 2018 naar het gemeentehuis van Hardenberg. Het Samen Doen-team blijft wel in het LOC-gebouw.

Lees verder »

Zwerven over de veluwe

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 9 januari 2018 in de Bibliotheek Ommen “Zwerven over de Veluwe” door Rien Mour.

Lees verder »

Ommer Nieuwjaarsreceptie

De Ommer Nieuwjaarsreceptie wordt op maandag 8 januari 2018 vanaf 19.30 uur gehouden in het DOEK aan de Schurinkstraat 44a in Ommen. Iedere inwoner is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder »

Voorbereidingen voor bouw windturbines in 2018 van start

De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers starten in 2018 met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. De bouw van de 10 windmolens start naar verwachting in 2019.

Lees verder »